Donateursmiddag 2023

Zondag 12 november opende Theater Ludens weer haar deuren voor Mooi Voorburg. Het bestuur verwelkomde vele bekende en nieuwe gezichten in de foyer van het theater. Hieronder een korte weergave van enkele hoogtepunten van de middag.

Lezing de Adder

Kapitein Luitenant ter zee b.d. Jan Kees van Dalsen hield een zeer boeiende lezing over de scheepsramp voor de kust van Scheveningen onder de titel “De luitenant ter zee Evert van Voorthuijsen uit Voorburg en de ramp met de rammonitor Zr.Ms.Adder in 1882”. Aan de hand van veel historisch materiaal probeerde hij de vraag te beantwoorden wat precies de oorzaak was van die ramp waarbij alle 65 opvarenden omkwamen. Het laatste woord daar over is zoals bleek nog niet gezegd.

Uitreiking van de “Mooi Voorburg jubileumspeld”

Drie donateurs die Mooi Voorburg dit jaar 25 jaar steunen ontvingen uit de handen van onze   voorzitter Frouwke de Boer de jubileumspelden. Dit waren de heren van Heck, Engels en van Diepen. Laatstgenoemde nam de speld voor zijn vrouw in ontvangst.

 

Afscheid Frits Koppe als bestuurslid van Mooi Voorburg

Na ruim 28 jaar verlaat Frits Koppe het bestuur van Mooi Voorburg. Frouwke de Boer memoreerde de grote verdiensten van Frits als “gezicht van Mooi Voorburg’, onder andere zijn inzet voor de dorpspomp bij de Oude Kerk en het aanbrengen van de straatnaambordjes in het Huygens Kwartier. Zij benadrukte dat Frits weliswaar uit het bestuur van Mooi Voorburg is gegaan, maar dat hij zich, naar eigen inzicht en eigen tempo, zal blijven inzetten voor Mooi Voorburg. In zijn dankwoord betrok Frits Koppe ook de vroegere voorzitters en met name Ekke Rietema voor de goede samenwerking die hij als zeer stimulerend had ervaren.

Follow-up van de duurzaamheidsprijsvraag van 2022

Gerard Burki, secretaris, deed verslag van de reactie van de gemeente op de voorstellen

De gemeente heeft laten weten een deel van de voorstellen inmiddels te hebben opgenomen in het GroenActiePlan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het planten van meer bomen en vergroening van daken. Het idee voor een straat voor de toekomst waarbij in de middenberm een waterberging voor het hergebruik van regenwater, met een geïntegreerde kabelgoot voor elektrische kabels voor het opladen van auto’s en fietsen worden gerealiseerd wordt door de gemeente meegenomen bij de aanstaande herinrichting van de openbare ruimte.

Terugblik en vooruitblik van de activiteiten van Mooi Voorburg en discussie met de zaal

Het streven van Mooi Voorburg om meer nadruk te leggen op groen en duurzaamheid vond instemming van de donateurs. Opgemerkt werd dat de gemeente de laatste tijd veel bomen heeft omgekapt (vooral in Leidschendam). Wij zullen als Mooi Voorburg hier alert op zijn.

Het door Kees van der Leer geuite gevoel van teleurstelling over het besluit van de gemeente om af te zien van het uitvoeren van de zogenaamde Zwitserse Brug werd door de overige aanwezigen gedeeld. Mooi Voorburg heeft destijds een bedrag van €10.000 beschikbaar gesteld voor het realiseren van een brug naar de hertenweide in park Vreugd en Rust die recht doet aan de oorspronkelijke, historische staat en heeft daarvoor ook een ontwerp ingediend. De voorzitter zegde desgevraagd toe nogmaals bij de gemeente aan te dringen op uitvoering van dat ontwerp van Mooi Voorburg.                         

 Inmiddels is dit schriftelijk gebeurd.

Onderstaand een foto impressie.

Foto’s van Barbara Koppe