Word donateur

De onafhankelijke stichting ‘Mooi Voorburg’ ontvangt geen subsidie. Ze wordt gedragen door haar donateurs. Dankzij de steun van de donateurs kan Mooi Voorburg haar doelstellingen realiseren.

Donateurs zijn mensen die zich betrokken voelen bij Voorburg. Zij zijn geïnteresseerd in wat zich in hun dorp afspeelt. Wij hechten veel waarde aan het onderhouden van contacten met onze donateurs. Dit doen we op de eerste plaats door het uitgeven van digitale nieuwsbrieven. Papieren nieuwsbrieven bezorgen we (minder vaak) bij donateurs die niet over een e-mail adres beschikken. Zo zorgen we ervoor dat onze donateurs van de meest recente gebeurtenissen en plannen op de hoogte zijn. Voorts organiseren we regelmatig voor onze donateurs activiteiten met een recreatief karakter. Dit biedt de mogelijkheid hen in ontspannen sfeer te informeren. En om van onze donateurs te horen wat er leeft.  Wij zijn nieuwsgierig naar wat onze donateurs voor mogelijkheden zien voor Mooi Voorburg.


Je kunt per mail aan het bestuur kenbaar maken wat je bezighoudt en waaraan volgens jou Mooi Voorburg aandacht zou moeten besteden. Doe dat bij voorkeur per e-mail naar: secretaris@mooivoorburg.nl of via ons contactformulier.

Ook sponsoren zijn van harte uitgenodigd om deel uit te maken van het donateursbestand.

Je kunt donateur worden door je gegevens per e-mail te versturen (heer/mevrouw, naam, adres, telefoon nummer, e-mail adres) naar secretaris@mooivoorburg.nl of gebruik het contactformulier. Na betaling van minimaal € 15,- op NL52 INGB 0000 005777 ten name van Stichting Mooi Voorburg verzorgt de secretaris je inschrijving als donateur. Je krijgt een bevestiging van je inschrijving.

Donateurs krijgen voor de meeste Mooi Voorburg-artikelen korting bij onze kraam bij de opening van het toeristisch seizoen en het Cultureel Zomerfestival.

Overeenkomst – Periodieke gift in geld

De stichting ‘Mooi Voorburg’ is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als particulier heb je hierdoor de mogelijkheid om een periodieke gift in geld (schenking) aan de stichting  ‘Mooi Voorburg’ van de inkomstenbelasting af te trekken. Vanaf 2014 is een schenking van een vast jaarlijks bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel.

Dat geldt als de gift is vastgelegd als schriftelijke overeenkomst met de stichting ‘Mooi Voorburg’. Wij adviseren je hier graag over. De stichting ‘ Mooi Voorburg’ hoeft over deze giften geen belasting te betalen.

De stichting blijft je als donateur beschouwen.

Sponsoring

Het is mogelijk je bijdrage in de vorm van sponsoring te geven. Wanneer je dat wenst, kan je (bedrijfs)naam verbonden worden aan een van onze activiteiten. Laat ons dit per e-mail weten aan de secretaris waarna wij contact met je opnemen.