Terugkoppeling prijsvraag ideeën voor duurzame leefomgeving

Mooi Voorburg heeft vorig jaar een prijsvraag uitgeschreven voor creatieve en duurzame ideeën voor de directe leefomgeving. Drie inzendingen hebben gewonnen. Mooi Voorburg heeft deze ideeën, die te omvangrijk zijn voor Mooi Voorburg om ze zelf uit te voeren,  overgebracht aan wethouder Belt. de Deze aangegeven te kijken of deze ideeën een plek kunnen krijgen in gemeentelijke plannen. Hier onder vindt u een korte samenvatting van de inzendingen met daarop in cursief de reactie van de gemeente.

Prijswinnaar 1: Stelt onder meer voor om meer bomen te planten. Veel jonge aanplant heeft het nl. de afgelopen zomer niet overleefd. Net zoals in Den Haag, wordt voorgesteld om in onze gemeente een groene dakencoach aan te stellen. Speciale aandacht wordt daarbij gevraagd voor het aanbrengen van zonnepanelen en groene daken op daken van VVE’s en overheidsgebouwen. Na voorbeeld van de gemeente Leeuwarden stelt zij voor om Cepp containers te installeren, deze containers dienen rechtstreeks aangesloten te worden op de riolering. Hondenpoep wordt hiermee via het riool tot biogas verwerkt.

Prijswinnaar 2: Vorm vanuit “MV” een collectief, dat zich gaat inzetten voor het laten begroeien van buitenmuren van de deelnemers, teneinde een betere woningisolatie te verkrijgen.

Prijswinnaar 3: Heeft als idee om aan de Laan van Nieuw Oosteinde, gelegen tussen de Van Arembergelaan en de Van de Wateringelaan, een straat voor de toekomst te realiseren. In de middenberm kan een waterberging, voor het hergebruik van regenwater, met een geïntegreerde kabelgoot voor elektrische kabels voor het opladen van auto’s en fietsen worden gerealiseerd. Het systeem kan daarna worden afgedekt en worden herbeplant met een passende haagbeplanting.