Opa’s veldje

Onthulling informatiebord Opa’s veldje
Veel inwoners van Voorburg, vooral ook kinderen, weten Opa’s veldje te vinden. Het is een
geliefde plek om te spelen, sporten en ontspannen in Voorburg West, vlakbij het Stationsplein.
Maar waarom heet deze fijne speelplek Opa ‘s veldje? Wie was die Opa?
Op zaterdag 7 oktober onthulden wethouders Bianca Bremer en Jeffrey Keus een informatiebron
bij deze speelweide waarop generaties Voorburgers hebben gespeeld. De wethouders belichtten
uitvoerig de geschiedenis van het veldje en van daarvoor. Al in de 16de eeuw is er in de annalen
sprake van een Huis te Vrijburg dat als buitenplaats werd aangekocht door de familie Quarles,
gelegen aan de Broeksloot. Bijzonder was dat familie van Opa van Beek, de eerste Opa die het
veldje onderhield, bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig konden zijn. Zelfs nazaten van de
familie Quarles waren onder de aanwezigen.
De geschiedenis van het veldje gaat terug naar 1941 en is verbonden met de bebouwing langs
het veld. En met het bombardement van Rotterdam van mei 1940. Nadat de eerste bewoners van
de nieuwbouw, vooral Rotterdammers die bij het bombardement hun huis waren kwijt geraakt,
hun intrek in de nieuwe huizen hadden genomen, groeide het veldje uit tot een geliefde speelplek
voor hun kinderen en die uit de buurt. Er kwamen speeltoestellen op en het werd duidelijk dat een
goed beheer nodig was. De heer van Beek wierp zich hiervoor op zo werd hij de eerste opa die
het veldje onderhield. Halverwege de jaren 60 nam de heer Scharroo het beheer over.
De gemeente heeft dit bord geplaatst in samenwerking met de Stichting Mooi Voorburg en de
Wijkvereniging Oud Voorburg. Mooi Voorburg heeft hierbij ook dankbaar gebruik gemaakt van het
archief van de Stichting Hoekenburg