Even voorstellen Gerard Burki de nieuwe secretaris

Ik ben Gerard Burki en sinds ruim 40 jaar woonachtig in het mooie Voorburg.

Voorburg is voor mij een omgeving waar het prettig is om te vertoeven. Ik hecht grote waarde aan een hoge kwaliteit van de leefomgeving. We moeten ervoor zorgen, dat deze voor Voorburg tenminste in stand blijft en daar waar mogelijk verbeterd kan worden. Stichting “Mooi Voorburg” heeft in de afgelopen decennia vele initiatieven ontplooid en heeft bewezen dat deze initiatieven tot fraaie resultaten heeft geleid. Een hoogtepunt voor mij is het behoud van molen de “Vlieger” voor de sloop. Een dieptepunt evenwel, was het doorsnijden van Voorburg door de “Utrechtse Baan’.

Begin 2022 heeft de Vice Voorzitter van “Mooi Voorburg”, Frits Koppe mij benaderd en gevraagd of ik iets binnen het bestuur van “Mooi Voorburg” zou kunnen betekenen. Wegens verhuizing van Lodewijk van Vliet moest op termijn de functie van secretaris ingevuld worden. Het gevolg van deze vraag was een prettige kennismaking met het dagelijks bestuur gevolgd door een kennismaking met de overige bestuursleden van stichting “Mooi Voorburg”. In het voorjaar van 2022 ben ik door het bestuur benoemd tot bestuurslid, met het vooruitzicht dat ik Lodewijk van Vliet t.z.t. zou opvolgen als secretaris. Zoals u inmiddels weet, heeft Lodewijk van Vliet per 1 januari het stokje aan mij overgedragen.

Tijdens mijn werkzame leven, ben ik actief geweest in meerdere besturen van het verenigingsleven. Voor Golfvereniging Leeuwenbergh heb ik de baancommissie opgericht en ben binnen het bestuur vele jaren actief geweest als bestuurslid en baancommissaris. Daarnaast ben ik onder andere voor de Nederlandse Golffederatie actief geweest in de “Commissie Greenkeeping”.

Voor “Mooi Voorburg” wil ik graag een praktische en oplossingsgerichte bijdrage leveren om Voorburg nog mooier te maken. Daarbij heb ik mij ten doel gesteld om naast het uitvoeren van het secretariaat, mij in te zetten voor het openbaar groen en de openbare ruimte in Voorburg. Er ligt een schone taak te wachten, maar met behulp van mijn medebestuursleden en de vele donateurs zal dit zeker tot positieve resultaten kunnen leiden.