Donateursmiddag 20 november

Zondagmiddag 20 november vond in een goed gevulde zaal van Theater Ludens de donateursmiddag plaats die na twee coronajaren weer kon worden georganiseerd. Het werd een zeer geanimeerde en gevarieerde bijeenkomst.

foto: Niek Lamme

Frederiek Muller begon met een vertelling over Oranje en Groen. Als Cornalia Groen vertelde ze op geestige wijze over de betrekkingen tussen de familie Groen van Prinsterer en de Oranje familie in de negentiende eeuw toen de buitenplaats Vreugd en Rust nog deel uitmaakte van het familiebezit Groen van Prinsterer.

 Aansluitend hierop schetste bestuurslid Joost Heuvelink kort de stand van zaken rond het burgerinitiatief herstel park Vreugd en Rust. Het versterken van een uniek Zocher park, mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie, is een eind gekomen. De tijd van initiëren en adviseren van Mooi Voorburg gaat nu over naar de gemeente die onlangs iedereen de kans gaf om mee te denken. Een mooi gevolg van ‘ons ’project. In het komend voorjaar zal de gemeente verder gaan met de uitvoering

foto: Barbara Koppe

Wethouder Marcel Belt (D66) reikte drie prijzen uit voor de beste ideeën voor een duurzame groene buurt. Dit naar aanleiding van een door Mooi Voorburg tijdens Open Monumentendag in september uitgeschreven wedstrijd

.

Foto: Niek Lamme

De prijzen gingen uit naar Petra Poorter voor haar idee van het realiseren van een hondenpoepbak die op de riolering is aangesloten. Hiermee kan hondenpoep worden omgezet tot biogas dat een energiebron is. In bijvoorbeeld Leeuwarden wordt zo’n systeem al gebruikt. Wiebe Wamelink ontving zijn prijs met het idee ‘een straat voor de toekomst’. Plaats in de middenberm (Laan van Nieuw Oosteinde) een waterreservoir waar regen in kan worden opgevangen voor droge tijden. En leg dan meteen een energiekabel aan voor het opladen van elektrische auto’s. Het derde bekroonde idee kwam van Natasja Stet en Raymond Bierens. Hun idee is isolatie van de buitenmuren van de vele Voorburgse woningen die aan de binnenkant niet goed te isoleren zijn. Dit kan foor begroeiing van buitenmuren zoals vroeger ook gebruikelijk was. Richt daarvoor een collectief op dat het groen gezamenlijk inkoopt en laat onderhouden. De wethouder zegde toe de ideeën van de inzenders mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe Duurzaamheidsuitvoeringsplan en GroenActiePlan en ook graag met Mooi Voorburg kijkt naar mogelijke realisatie. Hij benadrukte dat de gemeente ideeën en denkkracht voor de openbare ruimte en een duurzame leefomgeving koestert.

Voorts is in aanwezigheid van ruim honderd donateurs en andere genodigden uitgebreid afscheid genomen van Lodewijk van Vliet als secretaris van Mooi Voorburg.

foto: Barbara Koppe

Loco-burgemeester speldde Astrid van Eekelen hem de ridderorde van Oranje Nassau op na hem uitgebreid en op innemende wijze toe te hebben gesproken waarbij zijn vele verdiensten voor Voorburg zijn belicht. Ook Annet Weijermars van de mede door Lodewijk van Vliet opgerichte BurgerKrachtCentrale – een platform voor burgerinitiatieven – en de voorzitter van Mooi Voorburg dankten hem voor zijn inzet. Annet Weijermars kondigde de instelling van de Lodewijk van Vliet Award op, een door de overkoepelende organisatie van burgerkrachtcentrales in het leven geroepen prijs voor de beste burgerinitiatieven. Onze voorzitter Frouwke de Boer gaf Lodewijk als afscheid als secretaris een door Hou Ming ontworpen presse-papier met  daarin het wapen van Voorburg.

Rode draad in alle toespraken was het vermogen van Lodewijk van Vliet om te verbinden en te inspireren, gecombineerd met vasthoudendheid en nauwgezetheid.

Aan het slot van de middag  vertolkte Freeriek Muller drie liederen onder pianobegeleiding van Roel van der Wal. Het laatste lied Süsser Freund van Schumann had ze voor de gelegenheid op het eind aangepast met een  dankbetuiging aan onze scheidend secretaris Lodewijk van Vliet. Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat twee donateurs een speldje opgespeld kregen als erkenningssymbool voor hun steun aan Mooi Voorburg gedurende 25 jaar. In totaal zijn er dit jaar zeven donateurs die hiervoor in aanmerking komen. Niet vergeten mag worden dat juist door de steun van donateurs kan Mooi Voorburg zijn activiteiten ontplooien