INGEBRUIKNAME AANLEGSTEIGER PARK VREUGD EN RUST

Donderdag 10 maart rond half tien meerde een sloep af bij de nieuwe aanlegplaats bij park Vreugd en Rust. De opvarenden, onder anderen Astrid van Eekelen, wethouder Recreatie en toerisme, Jeanette Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en Joost Heuvelink, bestuurslid van de Stichting ‘Mooi Voorburg’, werden na het van boord gaan feestelijk onthaald door een groep genodigden en andere belangstellenden.  Na het van boord gaan benadrukte de gedeputeerde in haar korte toespraak het belang van een verbinding tussen het water en het land, in dit geval tussen de Vliet en park Vreugd en Rust. Dit komt zowel de waterrecreant als de bezoeker van het park te goede. Voorts liet zij weten dat er door de provincie binnenkort ook wordt voorzien in een nieuwe aanlegsteiger in park Arentsburgh-Hoekenburg. Met het uitbrengen van een toast met een speciaal glaasje Vlietwater, geserveerd door medewerkers van hotel-restaurant Central Park – Vreugd en Rust, werd de feestelijke ceremonie voor het in gebruik nemen van de aanlegsteiger in het park afgesloten. Met de nieuwe aanlegsteiger is de recreatieve functie van park Vreugd en Rust versterkt. Hiermee is weer een prestatie afgerond van het plan het Zocherpark in zijn oude luister te herstellen en beter toegankelijk te maken voor de bezoekers van deze tijd.  

zie ook www.erfgoedhuis-zh.nl

foto: Rene Zoetemelk