Enquête Huygenstunnel  

De ideeën en voorstellen voor het onder de grond brengen van de weg- en railinfrastructuur bij Station Voorburg zijn door de op te richten Initiatiefgroep Huygenstunnel en het contact met het College van B&W en de directeur Ruimtelijk Domein in een onderzoekstraject opgenomen. Het College heeft de gemeenteraad geïnformeerd over die intenties en die neergelegd in een brief aan het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Zo informeerden wij u in onze laatste nieuwsbrief van 2021.

De Initiatiefgroep i.o. heeft een enquête opgesteld om na te gaan hoe groot het draagvlak is om deze ideeën verder uit te werken. Graag nodigt Mooi Voorburg, als een van de initiatiefnemers, u uit om ook uw mening over de Huygenstunnel kenbaar te maken.

Met onderstaande link komt u bij de enquête. Het kost maat een paar minuten van uw tijd!

https://tinyurl.com/2p8tsb4z

Verdere informatie kunt u op de website vinden onder de knop activiteiten/ Huygenstunnel

Reageren?   e-mail: secretaris@mooivoorburg.nl