Verlichting Poortgebouw Oude Begraafplaats ontstoken

Op de waterkoude vooravond van vrijdag 22 november 2019, had zich rond 19.15 uur een aantal belangstellenden verzameld op het nog donkere voorterrein van de Oude Algemene Begraafplaats aan de Parkweg.  Daaronder bevonden zich o.a. vertegenwoordigers van bij het project betrokken ambtenaren, de wijkvereniging  “Oud Voorburg” en omwonenden om getuige te zijn van het officiële ontstekingsmoment van de gevelverlichting met ledlampen.

Foto: Ot Douwes

De 60-jarige stichting “Mooi Voorburg” was al geruime tijd van plan het monumentale poortgebouw in de avonduren zichtbaar te maken. Dit rijksmonument, ontworpen door architect Jan Paul uit Zevenhuizen, dateert uit 1874 en verdient het om ook ’s avonds gezien te worden.

Foto: Willem J. Hasekamp

Het “Mooi Voorburg” jubileumproject kreeg de titel “Accent op Monument”.  Oriënterende gesprekken met onder andere de afdeling. Facilitaire Zaken van de gemeente begonnen al in 2017. Al gauw ontstond een “aanstekelijk” enthousiasme, dat resulteerde in de wens om gezamenlijk dit project te realiseren. De afspraak werd gemaakt om de kosten te delen.

Lichtarchitecten IPV Delft ontwierp een lichtplan, dat na een aantal proefopstellingen sterk werd vereenvoudigd.  Het moest een bescheiden aanlichting worden, uitsluitend gericht op de gevel van het poortgebouw en niet op de begraafplaats zelf, noch op het omringend groen. Tijdens de schemering gaat de verlichting aan en om 11.00 uur uit.

Foto: Ot Douwes

Inmiddels was wethouder Nadine Stemerdink gearriveerd om de officiële handeling te verrichten. Voorafgaand hieraan sprak de voorzitter van “Mooi Voorburg”, Kees Verbeek, een welkomstwoord, waarin hij de goede samenwerking met de gemeente prees en allen bedankte die meegewerkt hadden aan het welslagen van dit project.

Foto: Ot Douwes
Foto: Ot Douwes

Daarna vertelde Mooi Voorburg- bestuurslid en projectleider Frits Koppe iets over de geschiedenis van zowel de begraafplaats als het poortgebouw.  Zelfs voor rechtgeaarde Voorburgers wist hij nog onbekende wetenswaardigheden te vermelden.

Foto: Michel Groen

Wethouder Nadine Stemerdink werd verzocht om de verlichting te laten branden door op een rode knop te drukken, die met technisch vernuft tijdelijk was geplaatst op een paaltje onder de poort. Er werd afgeteld en gedrieën werd deze knop ingedrukt en het Poortgebouw “geaccentueerd” door sfeervolle gevelverlichting. Dit ontlokte positieve reacties en applaus van de aanwezigen.

 De wethouder feliciteerde “Mooi Voorburg” met het 12de lustrum en de totstandkoming van dit “lichtproject”, dat dankzij een burgerinitiatief gerealiseerd kon worden en recht doet aan deze “parel van baksteen” in het centrum van ons mooie Voorburg.