Warm Cultureel Zomerfestival 2019 druk bezocht!

Op zaterdag 31 augustus, de laatste dag van de meteorologische zomer, wilde deze zich nog even doen gelden en zette al vroeg het winkelcentrum “De Julianabaan” in het warme zonlicht. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties waren al vroeg in de weer om hun kramen zo aantrekkelijk mogelijk in te richten. Volgens de organistoren hadden zich 71 deelnemers gemeld. “Dat zijn er meer dan ooit sinds het begin van het Cultureel Zomerfestival”, aldus een enthousiaste organisator Ab Smit. (Wegens zijn verdienste voor o.m. het organiseren van dit festival, werd Ab Smit op 5 september jl. benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Om 11.00 uur stapte burgemeester Klaas Tigelaar het hoofdpodium op en opende de cultuurmarkt die voor 20ste keer gehouden werd, geflankeerd door leden van de organisatie. In zijn openingswoord benadrukte hij het belang van een grote verscheidenheid van instellingen, die zich vandaag presenteert. Daarna maakte hij, in gezelschap van zijn echtgenote, een rondgang langs de inmiddels “opgetuigde” marktkramen, bezocht sport- en modedemonstraties en muzikale optredens. Er werd ook even gestopt bij de Voorburgse kleurenkunstenaar Gerard de Gier en dronken met hem een glas champagne, gadegeslagen door twee kleurig uitgedoste “drag queens”.

Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” was gekleed in een nieuw “uniform” van donkergroene polo’s, voorzien van het “Mooi Voorburg” logo. Deze “eenheid van tenue” kwam de herkenbaarheid ten goede en was het voor het “kraambezoek” duidelijk tot wie men zich kon wenden om te worden geïnformeerd over de doelstellingen en het werk van de 60-jarige stichting.

De kraam van “Mooi Voorburg” stond vóór de winkels van D-Reizen en Bart Smit tussen twee podia. Toen de muziek op deze podia tegelijkertijd losbarstte, werd het er niet gemakkelijker op om geïnteresseerde passanten aan de kraam te woord te staan. Het geluid kwam weliswaar van twee kanten, maar van een stereo-ontvangst was geen sprake, want het waren volledig verschillende muziekgenres. Deze bijkomstigheid werd echter graag voor lief genomen, hoewel je ’s avonds het gevoel had, dat je oren na afloop twee keer zo groot waren geworden. Iedereen kon terugkijken op een geslaagde cultuurmarkt, gehouden onder welhaast tropische omstandigheden!

Foto’s: Ot Douwes