Nieuw informatiebord onder het Marianneviaduct onthuld.

Op donderdag 22 augustus 2019 had zich een groot aantal genodigden en belangstellenden verzameld om getuige te zijn van de officiële onthulling van een nieuw informatiebord bij het lichtbeeld, getiteld “Exponential View”. Dit artistieke werk van kunstenaar Geert Mul, werd in 2013 aangebracht op een muur onder het Marianneviaduct aan het einde van de Herenstraat. Volgens “Mooi Voorburg” verdiende dit kunstwerk een robuuster bord, voorzien van een duidelijk leesbare tekst en uitleg over de tien afbeeldingen die op deze muur zijn weergegeven en ’s avonds onder invloed van gekleurd licht gaan bewegen. Deze kunstuiting is een combinatie van beelden van kunst en wetenschap uit voorbije eeuwen, die de maatschappij van toen veranderde, net zoals de exponentiële groei van de hedendaagse informatiestroom onze maatschappij verandert.

Dit nieuwe bord is een initiatief van de stichting “Mooi Voorburg” en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met o.a. de heer Ronald Brouwer van de gemeente. Het is een activiteit in het kader van de viering van “60 jaar Mooi Voorburg”. Het eerder aangebrachte bord bevatte weinig informatie en kon snel over het hoofd worden gezien, dus “Mooi Voorburg” dacht: “Dat kan beter!”.

Het aanbrengen van dit kunstwerk onder het Marianneviaduct was destijds een bewuste keuze, want dit viaduct is gebouwd op het terrein van de voormalige tuin van de buitenplaats Hofwijck. Eén van de afbeeldingen laat de beroemde bewoner van Hofwijck zien, wetenschapper Christiaan Huygens, die o.m. heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de tele-en microscoop.

Na een kort openingswoord door Kees Verbeek, voorzitter van de stichting “Mooi Voorburg”, ging medebestuurslid mevrouw Marie-Thérèse Ford-Claasen in op de totstandkoming van het bord en op het kunstwerk zelf. Het nieuwe informatiebord werd vervolgens overgedragen aan de gemeente. Het “oude” bord werd geschonken aan de kunstenaar Geert Mul, om een plaatsje te krijgen in zijn atelier.

Voorafgaand hieraan vond de onthulling plaats. De directeur van Huygens’ Hofwijck, Peter v.d. Ploeg, verrichtte deze handeling door het verwijderen van de “Mooi Voorburg vlag”, daarbij geholpen door wethouder Jan-Willem Rouwendal, die namens het College van Burgemeester en Wethouders aanwezig was. Tot slot sprak de wethouder zijn dank uit voor de schenking van het informatiebord en feliciteerde hij de jarige stichting. De voorzitter van “Mooi Voorburg” bedankte de aanwezigen voor hun belangstelling en nodigde hen, mede namens Huygens’ Hofwijck, uit voor een drankje en een hapje in de tuin van de buitenplaats.

Foto’s: Ot Douwes