Groot toegangshek bij “Park Vreugd & Rust” krijgt opknapbeurt.

Het monumentale toegangshek aan de Parkweg, dat de ingang van “Park Vreugd & Rust” markeert, wordt eindelijk opgeknapt. Dit hek, dat oorspronkelijk dateert uit 1910, werd ruim vijfenveertig jaar geleden op initiatief van de stichting “Mooi Voorburg” aan de vergetelheid ontrukt en in ere hersteld. De feestelijke opening werd verricht op 5 september 1973 door toenmalig burgemeester jhr. mr. A. Feith en daarna in eigendom overgedragen aan de gemeente die ook zou zorg dragen voor het onderhoud. Helaas heeft het aan deze “zorgplicht” te lang ontbroken en werden de sporen van ernstig achterstallig onderhoud duidelijk zichtbaar. Mede door het overwoekerend onkruid in de directe omgeving van het hek toonde het geheel een onverzorgde aanblik en (mooi) Voorburg onwaardig!

De stichting “Mooi Voorburg” zag deze ontluistering van “haar” hek met lede ogen aan en drong bij het gemeentebestuur aan op een grondige restauratie. Op de website van “Mooi Voorburg” onder de rubriek “Monumenten van Mooi Voorburg”, wordt de bewogen geschiedenis van het ruim honderd jaar oude hek beschreven. Indachtig de slogan van de dit jaar 60 jarige stichting: “Mooi Voorburg geeft het verleden toekomst !”, kreeg destijds dit iconische hek een tweede leven.

De gemeente heeft gehoor gegeven aan de oproep van “Mooi Voorburg” en inmiddels een begin gemaakt met herstelwerkzaamheden. Onlangs heeft een delegatie van het stichtingsbestuur met de gemeentelijke afdeling Facilitaire Zaken over deze opknapbeurt overleg gepleegd. Alvorens echter met de restauratie te beginnen, heeft gemeente advies ingewonnen bij “De Monumentenwacht”, een organisatie die inspecteert en adviseert bij reparaties van monumenten. Aangetaste voegen worden uitgehakt en metsel- en voegwerk opnieuw aangebracht. Ook het hek wordt onderhanden genomen en tijdelijk verwijderd om te worden schoongemaakt en ontroest, waarna het opnieuw wordt geschilderd.

Mede afhankelijk van het weer (tijdens regenachtig weer kan er niet gevoegd en geschilderd worden) zal het nog wel even duren, voordat het hek weer in oude luister te bewonderen is. “Mooi Voorburg” is blij met deze hersteloperatie en dat de gemeente geluisterd heeft naar haar advies, want verder uitstel had ongetwijfeld meer kosten met zich meegebracht. Bijgaande foto’s geven u een indruk van hoe het was en van de nog lopende herstelwerkzaamheden, waarvan wij u in deze rubriek op de hoogte zullen houden.