Monumentenbordje voor Brasserie “De Koepel”

De Nederlandse Kastelenstichting had maandag 10 juni 2019 uitgeroepen tot “Dag van het Kasteel”. Traditioneel vindt dit landelijk evenement plaats op  Tweede Pinksterdag. Een groot aantal kastelen, landgoederen en buitenplaatsen opende die dag hun deuren voor het publiek. Het leek de stichting “Mooi Voorburg” ook een geschikte dag om ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum van de stichting, een monumentenbordje te plaatsen op de gevel van Brasserie “De Koepel” in “Park Vreugd & Rust”.

Ooit was het bordje, voorzien van een beknopte tekst, op een paal in de tuin aangebracht. Dat bleek echter geen duurzame oplossing. Daarom werd in overleg met de exploitant, de heer Leo van Langh, besloten het monumentenbordje nu aan te brengen op de pui van de uit 1841 daterende voormalige oranjerie en theeschenkerij.

Na een kort welkomstwoord door de voorzitter van “Mooi Voorburg”, Kees Verbeek, werd de heer Leo van Langh uitgenodigd om de onthulling te verrichten, waarna deze kort vertelde over de geschiedenis van het historische pand. Dit alles werd gadegeslagen door een aantal belangstellenden, dat na de onthulling een wandeling door “Park Vreugd & Rust” zou maken onder leiding van “Mooi Voorburg”- bestuurslid Joost Heuvelink. Onder het publiek bevonden zich ook twee vertegenwoordigers van het “Erfgoedhuis Zuid-Holland”, te weten: mevr. Anne-Pauline van der A ( PR & Communicatie) en de heer Onno Helleman (Hoofd Erfgoed & Ruimte)

Na zijn officiële handeling trakteerde de heer Van Langh de aanwezigen op koffie en thee. Joost Heuvelink vertelde tijdens deze “koffie-en theepauze” over het wel en wee van de toenmalige tuinbaas Teun Scherpenzeel, die met zijn gezin op de oranjerie heeft gewoond en ging  hij nader in op het bijzondere ontwerp van het gebouw. Hij wees o.a. op de hoge deuren, die het mogelijk maakten vóór het begin van het winterseizoen, de zware potten met exotische tropische planten te kunnen verhuizen naar de oranjerie om daar te overwinteren.

Meer wetenswaardigheden over deze voormalige oranjerie en haar bewoners, zijn beschreven door Joost Heuvelink en te lezen in de bijlage van dit artikel.

Met het aanbrengen van dit monumentenbordje heeft “Mooi Voorburg” de aandacht willen vestigen op  een uniek gebouw in het hart van ons mooie Voorburg.
Loopt u er eens langs of omheen, want het een wandeling waard!

Foto’s: Ot Douwes

Bijlage Joost Heuvelink