Wandelen door de geschiedenis van “Park Vreugd en Rust”

Voor deze wandeling had zich op woensdag 27 februari 2019 een twintigtal belangstellenden gemeld bij het clubgebouw van tennisvereniging “VLTC Sobri” aan het Oosteinde. Dit bezoek aan “Park Vreugd en Rust” was georganiseerd door de jubilerende stichting “Mooi Voorburg”, die dit jaar zestig jaar bestaat. Voorafgaand aan de wandeling gaf Joost Heuvelink, bestuurslid van “Mooi Voorburg”, aan de hand van een aantal informatiepanelen een korte uitleg over de geschiedenis van het park en de gelijknamige buitenplaats. Deze panelen waren al eerder te zien op Open Monumentendag 2018 . Ze zijn samengesteld in opdracht van de eigenaar van het tennispark en tot stand gekomen met medewerking van het “historisch geweten van Voorburg”, de heer Kees van der Leer, historicus en lid van de redactie van de Historische Vereniging Voorburg. Ook de heer van der Leer had zich bij de wandelaars gevoegd.

Vreugd en Rust_1
Foto: Niek Lamme

Onder lenteachtige weersomstandigheden ging het gezelschap op pad. Daarbij werd op aangeven door gids Heuvelink af en toe stilgestaan om de deelnemers te attenderen op de kenmerkende stijl van landschapsarchitect Zocher. Met behulp van historisch fotomateriaal en schilderijen kreeg men een indruk van de oorspronkelijke aanleg en structuur van het park.

Vreugd en Rust_2
Foto: Willem Hasekamp

In 2017 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg zich kandidaat gesteld voor het verkrijgen van de titel “Groenste stad van Nederland”, georganiseerd door de Nationale Groencompetitie om in aanmerking te komen voor deze prestigieuze onderscheiding. Op 9 juni 2017 bracht een deskundige jury van de “Stichting Entente Florale” een bezoek aan de gemeente om zich aan de hand van strenge criteria een oordeel te vormen over deze kandidatuur. (zie ook het artikel over dit bezoek op onze website: www.mooivoorburg.nl, dat u aantreft onder de rubriek “Wat was actueel in 2017”).

Vreugd en Rust_3
Foto: Willem Hasekamp

In competitie met andere genomineerde gemeenten, verwierf onze gemeente een eervolle derde plaats! Eén van de aanbevelingen van de jury van de “Stichting Entente Florale” was, om de “stenen barrière”, die het Oosteinde vormt tussen twee delen van het park, te verzachten. De gemeente heeft “Mooi Voorburg” gevraagd met voorstellen te komen die dit effect enigszins kunnen wegnemen. “Mooi Voorburg” heeft dit verzoek aangegrepen door, in samenspraak met vertegenwoordigers van lokale en provinciale overheid, verdere plannen in die richting te ontwikkelen en gezamenlijk te werken aan een groen en ook historisch verantwoord mooi Voorburg.


Vreugd en Rust_4
Foto: Willem Hasekamp

Op deze website houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van het “Park Vreugd en Rust” en zullen er wellicht meer parkwandelingen volgen.