Stichting MOOI VOORBURG 60 Jaar Jubileumprogramma 2019

Januari
Startbijeenkomst “Mooi Voorburg” 60 Vrijdag 25 januari aanvang 16.00 uur Dekker’s Hoeve
Toelichting: Netwerkbijeenkomst rond molen De Vlieger; het behoud van de molen was aanleiding voor de oprichting van “Mooi Voorburg”
Locatie: Essepad 6, Voorburg.

Februari
Jubileumwandeling Zocher Zien in Park Vreugd en Rust
Woensdag 27 fenruari 2019 aanvang 15.00 uur.
Start in Clubgebouw Tennispark Vreugd en Rust
Oosteinde 3, 2271 EA Voorburg.

Maart
Plaatsing informatie bord de Oude Veenwegh.
Locatie: nabij Mgr Van Steelaan in Park ‘t Loo.
Toelichting: de contouren van de Oude Veenwegh worden zichtbaar gemaakt. Deze oude weg liep van kasteel De Binckhorst naar buitenplaats De Loo.

April
In gebruik stellen dorpspomp en aanbieden mozaïek van het wapen van Voorburg.
Zaterdag 13 april aanvang rond 12.00 uur Locatie: hoek Herenstraat / Van Schagenstraat.
Toelichting: ter gelegenheid van de verjaardag van Mooi Voorburg (16 april) wordt op de Erfgoeddag, zoals elk jaar, de dorpspomp in gebruik gesteld. Ter herinnering aan de voormalige gemeente Voorburg wordt in de Van Schagenstraat een mozaïek van het wapen van Voorburg aangebracht.

LOOP MEE LANGS DE BEELDEN VAN “VOORBURG SCULPTUUR!”
Je kunt kiezen uit de volgende data:

– maandag 22 april (Tweede Paasdag) om 10:30 uur.
– vrijdag 17 mei om 14:00 uur.
– zaterdag 8 juni om 10:30 uur.

Onthullen Monumentenbordje De Koepel.
Locatie: Oosteinde 1, Voorburg

Mei
Planten van het wapen van Voorburg in Park Middenburg.
Locatie: Park Middenburg, Westeinde 28, Voorburg.
Toelichting: Mooi Voorburg maakt het mogelijk dat jaarlijks in het plantvak voor buitenplaats Middenburg het wapen van Voorburg weer tot bloei komt.

Juni
Aanbrengen herinneringsbordje bij de Voorhoeveboom.
Locatie: Park Vreugd en Rust.
Toelichting: in Park Vreugd en Rust herinnert de Voorhoeveboom aan de heer C.H. Voorhoeve, bevorderaar van dorpsschoon en een van de oprichters van Mooi Voorburg. Het bordje dat was aangebracht, is verloren gegaan en wordt vervangen.
Tevens  zijn er in juni jubileumwandelingen, die georganiseerd worden door “Mooi Voorburg”: een beeldenwandeling en een Zocherwandeling.
Locatie: Park Vreugd en Rust, bij Tennispark aan het Oosteinde 3.

Juli
Donateurswandeling/excursie door Nieuw/Mooi Voorburg.
Locatie: Hoeksteen Rozenboomlaan 119.
Toelichting: tijdens deze middagwandeling schenkt Mooi Voorburg aandacht aan de ontwikkelingen in Nieuw Mooi Voorburg rond het Loopark  en de nieuwbouw Park 070.
Informatie bij mw Frouwke de Boer, tel.: 070 3869504
e-mail: fjr.deboer@hetnet.nl

Augustus
Aandacht voor uitleg over kunstwerk ter herinnering aan Christiaan Huygens.
Toelichting: het bord met de uitleg over het kunstwerk onder het Prinses Marianne viaduct is wat verdekt opgesteld en verdient een prominentere plaats.

September
Mooi Voorburg achter de voordeur.
Toelichting: een kijkje achter de voordeur van particuliere huizen en hoven.
Informatie bij mw Frouwke de Boer, tel.: 070 3869504 e-mail: fjr.deboer@hetnet.nl

Oktober
Aanlichten Poortgebouw oude begraafplaats.
Locatie: Parkweg 105.
Toelichting: Mooi Voorburg zorgt samen met de gemeente voor het aanlichten van het monumentale poortgebouw dat de toegang vormt tot de Oude Begraafplaats.

November
Aanbrengen monumentenbord aan Forumtheater met uitleg over oude bioscoop.
Locatie: Herenstraat 6-8.
Toelichting: het oude Forumtheater was een icoon van mooi Voorburg; thans is de geschiedenis van het gebouw minder bekend.

December
Slotbijeenkomst voor donateurs. Aandacht voor de Zocherparken en het werk van schilder De Jonge: werk van hem zal in 2020 worden tentoongesteld.
locatie: Museum Swaensteyn.    
Toelichting: recent is het oorspronkelijke plan voor park Vreugd en Rust van Zocher herontdekt; daarbij zijn tekeningen en foto’s, en schilderijen en tekeningen van een nazaat van de opdrachtgever, De Jonge, tevoorschijn gekomen.