Stapvoets varen over de Vliet met “Mooi Voorburg”

Op woensdag 18 juli 2018 hadden zich vanaf 13.00 uur 32 deelnemers verzameld bij de Huygenshaven in afwachting van de aankomst van de historische rondvaartboot “De Hadrianus”. Stipt om 13.30 uur werd onder ideale weersomstandigheden ingescheept om te vertrekken richting de sluis in Leidschendam. De enthousiaste schipper vertelde over de geschiedenis van bijzondere panden die zich langs de altijd aantrekkelijke vaarroute bevinden.
Kees Verbeek, de voorzitter van “Mooi Voorburg”, heette de deelnemers welkom aan boord.

Gadegeslagen door bezoekers op overvolle terrassen bij het sluisgebied, werd daarna deze “Mooi Voorburg” excursie voortgezet om ter hoogte van houtzaagmolen “De Salamander” aan te leggen in afwachting van het paard, waarmee de tocht verder als trekschuit zou worden vervolgd. Het paard liet zich gewillig inspannen en ging het onder deskundige begeleiding richting “De Knip”.

Om het paard op gang te helpen, werd even kort de motor gestart, maar al gauw had het de regelmatige cadans te pakken en klonken de paardenhoeven op het jaagpad vertrouwd in de oren. Onderweg moesten af en toe, zich van geen kwaad bewuste, hengelaars worden ontweken en soms een geparkeerde auto verplaatst. “De Hadrianus” gleed geruisloos door de kalme Vliet, nagestaard door verbaasde watersporters bij het zien van dit nostalgische tafereel.

Onze voorouders zullen stellig ook genoten hebben van deze rustgevende wijze van openbaar vervoer, die nog altijd te verkiezen was boven het geschommel en gebonk van een koets op de toen onverharde wegen. Bestuursleden van “Mooi Voorburg”, Joost Heuvelink en organisator Niek Lamme zorgden ervoor, dat onze gasten voorzien werden van drankjes met “toebehoren”. 

Inmiddels was vóór “De Knip” het keerpunt bereikt en ging het terug richting Leidschendam waar onze 1PK  werd uitgespannen en zijn trailer al klaarstond. Het paard en zijn begeleiders kregen een spontaan applaus voor hun inspanningen. Daarna opnieuw door de sluis richting Voorburg. Er was nog even tijd om door te varen naar de Trekvliet en passeerden zo de historische grond, waar Voorburg, als Romeinse stad Forum Hadriani ooit ontstond.

Er werd koers gezet naar het opstappunt aan de Huygenshaven, waar om ongeveer 16.45 uur werd aangemeerd.  Niek Lamme sprak een kort dankwoord uit aan het adres van de bemanning van “De Hadrianus” en ook aan de deelnemers die zichtbaar genoten hadden van deze zomerse vaartocht op De Vliet!

Foto's vanaf en op de Hadrianus Joost Heuvelink,
overige foto's Willem J. Hasekamp