In memoriam Martin Harms (1944-2018)

Na een kort ziekbed is oud-bestuurslid van de stichting “Mooi Voorburg”, Martinus Johannes Harms, op 11 juli 2018 in de leeftijd van 74 jaar overleden. Martin is altijd in het onderwijs werkzaam geweest en zijn didactische vaardigheden kwamen in zijn veelzijdige vrijwilligerswerk goed van pas. Zijn brede belangstelling voor o.m. geschiedenis en vooral die van Voorburg, maakte hem tot een enthousiast en deskundig bestuurslid van “Mooi Voorburg”, gedurende een periode van 21 jaar. Als moest worden teruggrepen op historische feiten, werden deze in overleg met Martin geverifieerd op juistheid.

Op Martin’s verzameling van Voorburgse memorabilia, documenten en foto’s werd vaak een beroep gedaan bij historisch onderzoek. Ook “rollend materieel”, zoals trams (vooral de “Ouwe Blauwe”) en (stoom)treinen hadden zijn interesse en beschikte hij over meerdere miniatuurmodellen die een prominente plaats in zijn huis hadden gekregen. Wij zullen ons Martin herinneren als een waardevol en betrokken bestuurslid, die als amateurhistoricus aanzien genoot in de Voorburgse gemeenschap.

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Marleen, kinderen en kleinkinderen.