DONATEURSEXCURSIE

Met de trekschuit over de Vliet op woensdag 18 juli 2018

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de jaarlijkse Donateursexcursie, waaraan ook introducees kunnen deelnemen. Met de historische trekschuit de Hadrianus maken wij een rondvaart over de Vliet. We vertrekken vanuit de Huygenshaven in Voorburg en varen richting Leidschendam, waar we de sluis passeren .Vervolgens zal het schip getrokken worden door een trekpaard, zoals dat ook lang geleden gebeurde. Na 1 ½ uur keren we weer om en varen terug naar Voorburg. Aan boord zal een drankje en iets lekkers worden geserveerd. Er zal een gids aanwezig zijn om onderweg tekst en uitleg te geven. Het schip is moeilijk toegankelijk voor minder-validen. Aan boord is een eenvoudig toilet aanwezig.
De excursie zal plaats vinden op woensdag 18 juli 2018. Omdat er maximaal 32 deelnemers mee kunnen varen zal de excursie, als er voldoende aanmeldingen zijn, worden herhaald op woensdag 25 juli 2018
In verband met de voorbereidingstijd verzoeken wij u zich voor vrijdag 15 juni a.s. op te geven.
Programma woensdag 18 juli::
13.00 uur  verzamelen aan de Huygenshaven in Voorburg (naast de Kerkbrug)
13.30 uur  vertrek met de Hadrianus uit Voorburg
16.30 – 17.00  terug in Voorburg
De kosten per deelnemer bedragen €32,50. Dit komt door het relatief beperkt aantal deelnemers en de kosten voor het schip en het paard.
Wij verheugen ons weer op een gezellige donateursexcursie.

Gezicht op Leidsche-dam Museum Swaensteyn

Uw excursieleider: Niek Lamme.

Aanmelden en sluitingsdatum
Wij verzoeken u zich zo spoedig mogelijk doch voor 15 juni 2018 aan te melden door het ingevulde aanmeldingsformulier op te sturen naar Postbus 57, 2270 AB Voorburg of per e-mail secretaris@mooivoorburg.nl, en het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL52INGB 0000 005777 van Stichting Mooi Voorburg onder vermelding van uw naam en “Donateursexcursie 2018”.
Na ontvangst van uw aanmelding en betaling (op volgorde van binnenkomst) wordt uw deelname bevestigd. Wees er snel bij want er kunnen maximaal 32 deelnemers mee!
_______________________________________________________________________________________________
Aanmeldingsformulier  s.v.p. aantal personen en totaalbedrag invullen

secretaris@mooivoorburg.nl

Hierbij geef ik mij/geven wij ons op voor de Donateursexcursie woensdag 18 juli 2018   .. x €  32,50 = €  …                         
totaalbedrag: € …………                                      

Naam (namen):  m/v…………………………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………….Postcode:…………………….
Telefoon: ……………………..         E-mail:………………………………….…………………………..