“Mooi Voorburg” beëindigt crowdfunding- en sponsoringcampagne

De tegenvallende opbrengst van de in april gestarte crowdfunding-en sponseringcampagne, heeft het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” unaniem doen besluiten deze inzamelingsactie per 5 juli 2018  te beëindigen. Ondanks de financiële steun van fondsen, sponsoren en andere donateurs, is het niet gelukt om voldoende geld op te halen om daarmee de gemetselde omheining bij de Oude Begraafplaats aan de Parkweg te Voorburg door te trekken. Helaas kan daardoor dit onderdeel van het “Mooi Voorburg Jubileumproject”, ter markering van het 60 jarige bestaan in 2019, niet gerealiseerd worden.

Samen met donaties die op de website www.voorjebuurt.nl/monument werden toegezegd en rechtstreekse stortingen op de bankrekening van “Mooi Voorburg”, werd slechts 28% bijeengebracht van het aandeel in de kosten, dat “Mooi Voorburg volgens afspraak met de gemeente zou bijdragen. Zelfs met de royale toezegging van maximaal € 50.000,- door het gemeentebestuur,  bleef er een toch nog een aanzienlijk bedrag over dat gefinancierd moest worden.

Na deze financiële gemeentelijke rugdekking, ging “Mooi Voorburg” aan de slag en werd de crowdfunding- en sponsoringcampagne onder de titel: “Accent op Monument” opgestart. Flyers werden gedrukt en verspreid onder het publiek, fondsen en sponsoren aangeschreven, persberichten en mededelingen geplaatst in huis-aan-huisbladen. Ook werden de “social media” ingeschakeld om aan de actie bekendheid te geven. Desondanks zijn we er niet in geslaagd om het beoogde doel te bereiken.

Al in augustus 2017 en in de daarop volgende maanden is regelmatig overleg gevoerd met een aantal bij dit project betrokken ambtenaren. Het enthousiasme om dit project te doen slagen nam zienderogen toe. Onze dank gaat uit naar deze ambtenaren die vol overgave met “Mooi Voorburg” hebben meegedacht en meegewerkt in de vaste overtuiging, dat het zou lukken.

Uit de vele contacten die bestuursleden van “Mooi Voorburg” hebben gehad met het publiek bleek,  dat het project niet aansprekend genoeg was voor een breed gedragen inzamelingsactie. Men vroeg zich af waarom “Mooi Voorburg” zou moeten “collecteren” voor het realiseren van een project op gemeentegrond  om,  met het zodoende verworven geld een omheining terug te plaatsen, die nota bene naar schatting ongeveer zeventig jaar geleden door de gemeente zelf was afgebroken. Kortom, de gemeente moet gewoon haar werk afmaken!

“Mooi Voorburg” dankt alle burgers, sponsoren en andere instanties, die dit project financieel hebben ondersteund. Vooral het jarige Fonds 1818 heeft met een aanzienlijk bedrag een forse bijdrage geleverd. Inmiddels is een begin gemaakt met de restitutie aan de supporters van de eerdere gedane betalingen.

“Mooi Voorburg” is ondanks de teleurstellende afloop van dit burgerinitiatief, nog altijd van plan om uitvoering te geven aan het tweede deel van dit project, het terughoudend aanlichten van het monumentale poortgebouw ter gelegenheid van de viering van het 12e lustrum in 2019.

Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.