Tussenstand van de crowdfundingcampagne “Accent op Monument!”

Na een aanvankelijk wat moeizame start van onze inzamelingsactie voor het “Mooi Voorburg Jubileumproject”, waarmee de in 2019 jarige stichting “Mooi Voorburg” meer aandacht wil vragen voor de Oude of Algemene Begraafplaats aan de Parkweg, is er op dit moment, 29 mei 2018, een bedrag van € 10.270,- aan toezeggingen binnen. Het 200 jarige Fonds 1818 heeft hierin een belangrijk aandeel gehad, door een bedrag van € 8.000,- beschikbaar te stellen. Het resterende bedrag van € 2.270,- is bijeengebracht door 45 donaties. Weliswaar een mooi resultaat, maar we zijn er nog niet! Het opgehaalde bedrag is bijna 51 % van het campagnebudget van € 20.000,-. Alleen met uw hulp kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen, dat dit project slaagt. Dank aan alle donateurs die tot dusver hebben bijgedragen en wij roepen u op om dit goede voorbeeld te volgen.

foto Willem J. Hasekamp

Ga dus naar:
Financiering Project Oude Begraafplaats
Accent op Monument
en wordt door uw bijdrage op deze speciale website aan te melden, 

“Vriend van de Oude Begraafplaats”.

Wij houden u van het verdere verloop van deze actie op de hoogte. U kunt zich voor vragen richten tot:

voorzitter@mooivoorburg.nl of bellen met 070-387.05.78.