Bestuurslid “Mooi Voorburg” ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Opnieuw werd een bestuurslid van de stichting “Mooi Voorburg” verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Dit keer viel deze eervolle gebeurtenis  ten deel aan de heer Niek Lamme voor ondermeer het bestuurslidmaatschap  van de stichting . De heer Lamme  is sinds zijn aantreden in het begin van 2003, woordvoerder Openbaar Gebied met specifieke aandacht voor de instandhouding en onderhoud van de vele monumenten, die Voorburg rijk is en meer algemeen,  met de inrichting  van de openbare ruimte. Aanpassingen van bestemmingsplannen die gevolgen kunnen hebben voor het Beschermde Stads- en Dorpsgezicht of anderszins,  hadden en hebben zijn bijzondere belangstelling. Daarmee levert de kersverse decorandus een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van één van de doelstellingen van de stichting.

Op donderdag 26 april 2018 ontving Niek Lamme uit handen van Burgemeester Klaas Tigelaar de Koninklijke Onderscheiding en werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Niek Lamme met de burgemeester
Niek Lamme met de voorzitten van “Mooi Voorburg”.

Behalve bestuurslid van “Mooi Voorburg”, is Niek zes jaar voorzitter geweest van de Vereniging Huismuziek Delft en is hijzelf geen onverdienstelijk cellospeler. Ook de natuur en natuurbeheer heeft zijn interesse door als vrijwilliger actief te zijn voor het Natuurvriendenhuis “De Klein Rug” in Dordrecht waar hij de functie van huiswacht en gastheer vervult. Ook de computertechnologie ligt in de interessesfeer van Niek. Hij bekleedt de functie van voorzitter van de HCC (Hobby Computer Club) Trainsim, met treinsimulatie als aandachtsgebied. Op sportief gebied is Niek een graag geziene gast bij de Tennisverenging Park Leeuwenbergh in Den Haag, waar hij met zijn activiteit “Tennis 50 plus” tennisbijeenkomsten organiseert voor senioren. Ook slaat hij graag zelf regelmatig een balletje mee. Met een dergelijke verscheidenheid aan vrijwilligerswerk, kon Niek deze meer dan verdiende onderscheiding niet meer ontgaan. Vermeldenswaard is nog, dat zijn echtgenote Joke Lamme, al in 2015 eveneens benoemd werd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Kortom, beiden zijn rechtgeaarde vrijwilligers. Van harte gefeliciteerd met deze openbare erkenning!