Feestelijke opening van de 3e Erfgoeddag en het 59ste “Mooi Voorburgjaar”

Onder begeleiding van vrolijke klanken van de fanfare “Forum Hadriani” en een stralende voorjaarszon, kon op zaterdag 21 april 2018 om ongeveer 12.30 uur, het startsein worden gegeven voor de 3e Erfgoeddag en het 59ste “Mooi Voorburgjaar”. Burgemeester Klaas Tigelaar bleek opnieuw bereid de pomp na zijn “winterslaap” met een ferme slinger weer in bedrijf te stellen. Met het begieten van de voorjaarsbloemen, werden symbolisch het toeristisch- en vaarseizoen en het “Mooi Voorburgjaar 2018” geopend. Alle partners van het Erfgoedpodium, zetten die dag hun beste beentje voor met het organiseren van een gevarieerd programma. Het jaarlijkse thema “Schatten aan de Vliet” legde dit jaar het accent op “Trots op Heden & Verleden”. Autobussen uit vervlogen tijden, beschikbaar gesteld door het Haags Busmuseum en boten van “De Ooievaart” onderhielden een gratis pendeldienst tussen een aantal locaties in Voorburg en Leidschendam.

Burgemeester Klaas Tigelaar bij de Pomp
De Burgemeester houdt vooraf een kort welkomstwoord.

Voorafgaande aan de ingebruikstelling van de pomp,  werd een kort welkomstwoord uitgesproken door  Kees Verbeek, voorzitter van de stichting “Mooi Voorburg” en door burgemeester Klaas Tigelaar. Daarna marcheerde de fanfare “Forum Hadriani” naar Huygens’ Hofwijck om de overhandiging van het eerste exemplaar van de Cultuurkaart aan wethouder Bianca Bremer muzikaal op te luisteren.

Hierna stond het aanbrengen van een tweetal “Mooi Voorburg Monumentenbordjes”op het programma. Daarvoor kwamen dit jaar de panden aan de Vlietstraat 6 en Sionsstraat 9 in aanmerking.

Het huisje aan de Vlietstraat 6 maakte vermoedelijk deel uit van de buitenplaats Sionslust, die Hendrik van Deventer in 1705 had gekocht om daar een werkplaats te beginnen voor het vervaardigen van orthopedische hulpmiddelen. Het pandje, thans in gebruik als trafohuisje door Stedin, was ooit een timmermanswerkplaats, waar de heer Van Marwijk zijn beroep uitoefende. Zijn dochter, mevrouw Anneke van Marwijk schroefde met vaste hand het monumentenbordje op de deur en toonde zich  een  vakkundige nakomelinge van haar vader.

Mevr. van Marwijk in actie!
Mevr. Marianne In ’t Hout en historicus Kees v.d. Leer

Het tweede monumentenbordje was op een paaltje gemonteerd, geplaatst in de tuin van het huis aan de Sionsstraat 9. Deze buitenplaats stamt uit de 17e eeuw en strekte zich uit tot aan de Vliet. Hier woonde in het eerste kwart van de 18e eeuw  Dr. Hendrik van Deventer. Hij was vroedmeester, medicus en publicist en schreef onder meer over veel voorkomende complicaties bij bevallingen. Historicus Kees van der Leer had zojuist bij toeval ter plaatse kennisgemaakt met mevrouw Marianne In ’t Hout–Verhoeven. Zij bleek een verre nazaat te zijn van Van Deventer. Natuurlijk hield Kees van der Leer, staande vóór het huis, een wetenswaardig verhaal over deze beroemde Voorburger.

Met de plaatsing van deze twee monumentenbordjes is weer een klein stukje aan de toch al rijke geschiedenis van Voorburg toegevoegd. Dank aan alle betrokkenen voor hun medewerking!

Historische figuren, waaronder Prinses Marianne, Constantijn en Christiaan Huygens konden in het Huygenskwartier worden waargenomen.

Foto’s Willem J.Hasekamp