“Mooi Voorburg” steunt de restauratie van de toren van de Oude Kerk

Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” heeft unaniem besloten om eenmalig een bijdrage van € 3.000,- uit eigen middelen beschikbaar te stellen voor de dringend noodzakelijke restauratie van de toren van de Oude- of Martinikerk in Het Huygenskwartier.

Deze kerk is in beheer bij de Protestantse Gemeente Voorburg. De financiële steun aan dit gezichtsbepalende Rijksmonument is volledig in overeenstemming met de statuten van de stichting. Inmiddels is de bijdrage van “Mooi Voorburg” door de Restauratiecommissie van de kerk in dank aanvaard. Het bestuur is van mening, dat de donaties  die”Mooi Voorburg ontvangt, hieraan goed zijn besteed. Straks zal het oudste monument van Voorburg,  dankzij de gerestaureerde toren, er weer fraai bij staan.

Op de 20 meter hoge toren uit 1460 staat als windwijzer een rijzende leeuw.

Inspecties van de Monumentenwacht hebben o.m. aangetoond, dat er bij het lood aan de randen van de toren scheuren zijn ontstaan. Dat kan leiden tot rot van de houten constructie. Het lood moet dus vernieuwd worden en dat geldt ook voor de leistenen dakbedekking.
Verder uitstel van de voorgenomen restauratie zou de situatie alleen maar verergeren.

Gespecialiseerde bedrijven zijn inmiddels uitgenodigd om hun offertes op te stellen en deze vervolgens aan de Restauratiecommissie ter beoordeling en evaluatie voor te leggen. Alvorens een opdracht voor uitvoering van de herstelwerkzaamheden te kunnen plaatsen,  is er nog veel geld nodig. Daarom roept de stichting “Mooi Voorburg” namens de Oude Kerk op om uw financiële steun aan dit project te verlenen . U kunt uw bijdrage overmaken op:

Bankrekeningnummer NL 48 INGB 0004830726 t.n.v.:
Protestantse Gemeente Voorburg

De stichting “Mooi Voorburg” ging u  hierin voor. Met uw vrijwillige bedrage stelt  u de Restauratiecommissie in staat, om dit monumentale kerkgebouw in goede conditie te brengen en voor de komende generaties te behouden. Al met al een voorbeeld van  goed en praktisch rentmeesterschap

Boven op de gevel van de Voorhof zit een terracotta aardewerk pelikaan.

Wilt u geïnformeerd worden over de acties, georganiseerd door de Pelikaancommissie ter ondersteuning van de torenrestauratie van de Oude Kerk, dan kunt u uw e-mail adres doorgeven aan alewijn.schouten@gmail.com. Uw e-mail adres wordt dan toegevoegd aan de mailing list ‘Vrienden Oude Kerk’. Bij voorbaat hartelijk dank.