“Spraakmakende” donateursmiddag 2017 “Mooi Voorburg”

Er hadden zich – in deze maand van de geschiedenis – ongeveer 70 donateurs, inclusief hun introducees, gemeld voor de jaarlijkse donateursmiddag op zondag 22 oktober 2017, om de voordracht bij te wonen van de plaatselijk bekende historicus Kees van der Leer, getiteld “Spraakmakende personen in Voorburgse prentkunst” (uit de collectie van Gerard Duijvestein). Onder de belangstellenden bevond zich ook onze burgemeester, de heer Klaas Tigelaar in gezelschap van zijn echtgenote.

Foto: Ot Douwes

Na ontvangst in de foyer van het theater Ludens, begaf men zich naar de zaal, waar Kees Verbeek, voorzitter van “Mooi Voorburg”, iedereen welkom heette. In zijn korte inleiding ging hij in op de veranderende rol van “Mooi Voorburg”, waarbij in toenemende mate de stichting wordt geraadpleegd om mee te denken met en te adviseren over de meest uiteenlopende onderwerpen.

De inrichting van het openbaar gebied, groenvoorzieningen, kunst- en reclame-uitingen, vergunningen, verkeers- en parkeerproblemen, monumentenzorg, kunnen rekenen op de aandacht van “Mooi Voorburg”. Deze nieuwe rol vereist expertise en kennis van zaken. Het bestuur heeft daardoor inmiddels de status van “burgerdeskundigen” verworven.

De onlangs aangetreden bestuursleden van “Mooi Voorburg”, mevrouw Frouwke de Boer en de heer Joost Heuvelink, werden voorgesteld. De nieuwe penningmeester, Piet Visser was deze middag helaas verhinderd.

Tenslotte onthulde de voorzitter de plannen van “Mooi Voorburg” om het zestigjarige bestaan van de stichting in 2019 te markeren. Daarbij wordt gedacht aan het  doortrekken van de gemetselde omheining van de Oude- of Algemene Begraafplaats aan de Parkweg en het aanlichten van het monumentale poortgebouw, gebouwd in 1874.  Het tweede project dat op stapel staat,  is het aanbrengen van het oorspronkelijk wapen van Voorburg (de Rode Burcht), in een mozaïek van sierbestrating op een prominente plaats in Het Huygenskwartier.

Na dit openingswoord kreeg Kees van der Leer de gelegenheid om zijn voordracht te houden. Bekende en minder bekende , maar vooral spraakmakende Voorburgers passeerden de revue.

Foto: Ot Douwes

Met behulp van illustraties en foto’s werden bijzondere personages door Kees ten tonele gevoerd. Zijn speciale voorkeur ging uit naar een drietal prominente vrouwen: Magdalena Moons, deze voortvarende dame voorkwam op listige wijze een voorgenomen aanval, beraamd door het Spaanse leger op Leiden na een langdurig beleg van de uitgehongerde stad; Geertruyt van Oosten, die een van oorsprong schunnig straatliedje “hertaalde” in het bekende kerstlied “Het daghet in het Oosten” en tenslotte Prinses Marianne, “het zwarte schaap” van de (Oranje)familie, veelzijdig en begaafd maar desondanks een wat trieste weldoenster en inwoonster van Voorburg.

De voordracht werd halverwege muzikaal onderbroken door het ten gehore brengen van “de Parademars”, een compositie van Prinses Marianne. Hoewel er een groot aantal “Voorburgkenners” in de zaal zat, bleek dat deze “(Van der) Leerzame” en onderhoudende lezing, veel feiten aan het licht had gebracht die voor velen nog onbekend waren.

Namens “Mooi Voorburg” werd Kees van der Leer bedankt voor zijn optreden en voorzien van stoffelijke blijken van waardering. Zijn boek, dat aan zijn voordracht ten grondslag ligt, was in de foyer te koop, gesigneerd door de auteur.

Hierna vond de uitreiking plaats van het speciaal voor “Mooi Voorburg” ontworpen erkenningsymbool voor donateurs die de stichting al 25 jaar steunen. Uit de administratie bleek, dat dit jaar 9 donateurs hiervoor in aanmerking kwamen. Zij ontvingen allen vooraf een schriftelijke uitnodiging om op de donateursmiddag aanwezig te zijn. Twee “jubilarissen” hadden hieraan gehoor gegeven, t.w.: mevrouw E.L.N. Voordijk-v.d. Minnen en de heer F.J. Laméris.


Foto’s: Ot Douwes

Mevrouw Voordijk was jarenlang bestuurslid van “Mooi Voorburg” en de stuwende kracht achter het organiseren en begeleiden van de befaamde “Mooi Voorburg” donateursexcursies. De heer Laméris was korpschef van de gemeentepolitie in de tijd dat Voorburg nog een zelfstandige gemeente was. De andere 7 jubilarissen krijgen hun insigne binnenkort thuisbezorgd. Bestuurslid Marie-Thérèse Ford-Claasen speldde met vaste hand de “Mooi Voorburg onderscheiding” (een reversspeld met het logo van de stichting) vakkundig op bij de jubilarissen, zonder hen enig letsel toe te brengen. Ook werden zij onthaald op een mooi boeket, samengesteld door het tuincentrum “Hofwijck”, dat ook geheel belangeloos de planten op het podium beschikbaar had gesteld.
Tenslotte dankte de voorzitter allen die deze donateursmiddag hadden georganiseerd en nodigde de aanwezigen uit om nog even na te praten, al dan niet met een drankje, in de foyer van het theater.