Open Monumentendag 2017 goed bezocht

Een groot aantal belangstellenden heeft op deze Open Monumentendag, gehouden op zaterdag 9 september 2017, dankbaar gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid, om talrijke opengestelde monumenten te bezoeken. Dankzij de medewerking van eigenaars van monumentale panden in de gemeente Leidschendam-Voorburg, kon men even binnenkijken in gebouwen, die speciaal voor deze dag geselecteerd en toegankelijk waren. Het landelijk thema voor dit jaar was “Boeren, Burgers en Buitenlui”, dus lag het accent op Stompwijk, het meest landelijke gebied van onze gemeente.

Ook de stichting “Mooi Voorburg” heeft in het kader van dit thema, de aankleding van de”Mooi Voorburg tent” hierop aangepast, door er een aantal landbouwwerktuigen bij te plaatsen. Deze waren afkomstig uit de persoonlijke verzameling van Aad v.d. Bosch. Ook was er een originele boerenbrik uit lang vervlogen tijden naast de tent geparkeerd, eveneens welwillend beschikbaar gesteld door Aad v.d. Bosch.

Bestuursleden van “Mooi Voorburg” Frits Koppe (L) en Lodewijk van Vliet

Om de belangstelling van bezoekers te wekken, kon men de naam en functie van één van de uitgestalde landbouwwerktuigen raden. Men had de keus uit een vijftal oplossingen en goede antwoorden werden beloond met de “Mooi Voorburg Beeldenroute”. Dat bleek toch niet zo eenvoudig, want kennelijk zijn wij als stedelingen niet meer bekend met het agrarische leven van onze voorouders, noch met hun gereedschappen. Het raadselachtige werktuig was een rietsnijder, vooral in gebruik bij dakdekkers.