Bestuursmutaties “Mooi Voorburg” in 2017

In de afgelopen maanden heeft zich een aantal mutaties voorgedaan in de samenstelling van het bestuur van “Mooi Voorburg”. Na ruim zeven jaar heeft Ryan Mieras haar penningmeesterschap beëindigd. Ryan heeft op deskundige wijze het beheer gevoerd over de financiële middelen van de stichting. De door haar gevoerde boekhouding werd gekenmerkt door duidelijkheid en eenvoud. Daarnaast is zij behulpzaam geweest bij de administratie van het donateursbestand en zorgde ze voor het innen van de donaties. Ook assisteerde Ryan bij het kopiëren en verzenden van nieuwsbrieven en andere mededelingen aan de donateurs.

Tijdens de bestuursvergadering van 20 september 2017, ontving zij als blijk van waardering een mand met winterharde planten en een cadeaubon. Wij wensen haar en haar man het allerbeste toe.

Haar opvolger Piet Visser, heeft zich gedurende zijn werkzaam leven, bij o.a. werkgeversorganisaties, met financiële zaken beziggehouden en dat voortgezet bij verschillende vrijwilligersorganisaties, w.o. het landelijke Rode Kruis. Op dit moment is Piet ook penningmeester van het Koninklijk Schiedams Mannenkoor “Orpheus”.

Onlangs is het bestuur versterkt met het aantreden van twee nieuwe leden, t.w.: Frouwke J.R. de Boer en Joost Heuvelink. Frouwke heeft een ruime bestuurlijke ervaring,  opgedaan bij een groot aantal uiteenlopende organisaties en in de gemeenteraad.

Joost heeft een bouwkundige achtergrond, met een meer dan gemiddelde belangstelling voor de gemeentelijke plannen voor een eventuele (her)bestemming van een aantal panden in het Huygenskwartier, de zgn. “pandenschuif”.

Met de toetreding van deze nieuwe bestuursleden is het stichtingsbestuur weer aardig op de gewenste sterkte gekomen, maar nieuwe bij voorkeur “vrouwelijke aanmeldingen”, zijn nog steeds van harte welkom.