“Mooi Voorburg” juicht de afsluiting van de Van Schagenstraat toe

Na een proefperiode van een jaar, heeft het College van B & W, op basis van uitgebreide onderzoeken en zorgvuldige tussentijdse evaluaties deze week besloten om naast enkele andere verkeersmaatregelen met ingang van 1 juli 2017 de Van Schagenstraat definitief voor snelverkeer af te sluiten. In 2012 vond een herijking en actualisatie plaats van het gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (VVP) uit 2004.

In 2012 werd door de gemeente de gelegenheid geboden om op het VVP te reageren. Ook “Mooi Voorburg” heeft in een schriftelijke reactie van 15 oktober 2012 gepleit voor permanente afsluiting van de Van Schagenstraat voor snelverkeer en voorgesteld om deze straat de status te verlenen van een promenade, die aan moest sluiten op die van de Herenstraat. Het was immers niet logisch, dat snelverkeer en voetgangersgebied elkaar kruisten. Het zou beter zijn geweest als de Van Schagenstraat destijds gelijktijdig met de herinrichting van de Herenstraat, als wandel- en fietsgebied zou zijn aangemerkt.  Daarmee had de commotie, die na kort de aankondiging van de voorgenomen afsluiting in 2016 ontstond, voorkomen kunnen worden. Hoewel dit plan al langer bekend was, werd het door sommigen ten onrechte ervaren als een overval.

Oude situatie


Foto: Willem Hasekamp

In januari 2014 verscheen het concept-Verkeers- en Vervoerplan en kreeg o.a. “Mooi Voorburg” het verzoek om hierop te reageren. Op 9 februari 2014 heeft “Mooi Voorburg” hiervan gebruik gemaakt en opnieuw de afsluiting van de Van Schagenstraat naar voren gebracht, mede gelet op verkeersveiligheid. Argeloze voetgangers werden op de hielen gereden door ongeduldige automobilisten, op weg naar de haakse bocht bij de Vlietstraat. Kortom, een onwenselijke situatie die vroeg om een blijvende oplossing. “Mooi Voorburg” werd in deze opvatting gesteund door de Wijkvereniging “Oud Voorburg” en de toenmalige ondernemersvereniging O.V.O.V.

De afsluiting van de Van Schagenstraat draagt bij tot een positieve beleving en de veiligheid in het Huygenskwartier. Daar zijn ondernemers, bezoekers en winkelend publiek bij gebaat. Bijgaande foto toont een sfeervolle Van Schagenstraat met een levendig en goed bezet terras van Coffee Works.
Het geparkeerde “blik” is hiermee definitief uit het straatbeeld verdwenen en nu nodigt de heringerichte straat uit tot een wandeling, zonder schichtig achterom te hoeven kijken of er zich autoverkeer aandient.

Nieuwe situatie


Foto: Hilbert Krane

Nu deze aanvankelijke proef is omgezet in een definitieve verkeerssituatie, zal de gemeente bekijken hoe de gelegenheid tot parkeren en de bereikbaarheid van het gebied zich ontwikkelen en krijgt ook de bewegwijzering meer aandacht.

“Mooi Voorburg” heeft in eerdere reacties aangedrongen op betere voorzieningen ter plaatse voor het stallen van fietsen om daarmee te voorkomen, dat deze veelal met kettingsloten worden vastgemaakt aan het zgn. “Wilhelminasierhek”, een Rijksmonument uit 1898, geplaatst ter gelegenheid van de troonsbestijging door Koningin Wilhelmina. Bovendien zorgt het lukraak parkeren van fietsen in het Huygenskwartier voor een rommelige indruk. Het is daarom te overwegen, om het stallen van fietsen  uitsluitend toe te staan op daarvoor gereserveerde locaties.

Met deze langverwachte maatregel is historisch Voorburg weer een stukje mooier geworden en dat was ook de inzet van “Mooi Voorburg”, hoewel daar ruim vijf jaar op gewacht moest worden, terwijl de oplossing al die tijd zo voor de hand lag!