“Mooi Voorburg” op de bres voor de Oude Begraafplaats aan de Parkweg

Al in 2013 heeft de stichting “Mooi Voorburg” initiatieven ontwikkeld om de ongeveer 65 jaar geleden afgebroken omheining van de Oude of Algemene Begraafplaats aan de Parkweg te Voorburg in oude luister te herstellen. Uit de gesprekken met het toenmalige gemeentebestuur kwam naar voren, dat er op dat moment geen voldoende financiële middelen beschikbaar waren om de wens van “Mooi Voorburg”  te honoreren.  In november 2013, nadat een bescheiden begin was gemaakt met de gedeeltelijke (re)constructie van de omheining, kon met enig ceremonieel het nieuwe toegangshek letterlijk worden geopend.  In de wetenschap dat deze slechts 19 meter lange afscheiding nog lang niet af is, heeft “Mooi Voorburg” aangeboden de gemeente behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van ontbrekende financiële middelen, die het op termijn mogelijk moeten maken om de complete lage ommuring te realiseren. Partijen spraken de wens en intentie uit om dit project te zijner tijd uit te voeren. “Mooi Voorburg” besloot toen dit plan tot nader order te parkeren en te wachten op betere tijden.Foto: Willem Hasekamp

Behalve de te realiseren volledige afscheiding, wil “Mooi Voorburg” het monumentale poortgebouw, de beuk en andere begroeiing op het voorterrein uitlichten en letterlijk de schijnwerpers richten op deze historisch begraafplaats, die een oase van rust is in een sterk verstedelijkt gebied.

Inmiddels zijn we vier jaar en twee “cultuurwethouders” verder en lijkt de kans van slagen, vanwege een betere financiële positie van onze gemeente, groter dan ooit.  De tijd lijkt rijp om nu het rehabilitatieplan voor de begraafplaats op de (politieke) agenda te zetten. Een delegatie van “Mooi Voorburg” had zich gemeld voor gesprekken met alle fracties van de gemeenteraad, om dit project toe te lichten.
Deze gesprekken vonden plaats op 15 juni 2017. Zonder uitzondering bleek er bij alle fracties veel sympathie voor de ambities van “Mooi Voorburg,  maar natuurlijk werden er geen toezeggingen gedaan en dat mocht ook niet worden verwacht.

Met de behandeling in het vooruitzicht van de gemeentelijke Voorjaarsnota, waarin naar verwachting o.a. “nieuw beleid” aan de orde zal komen, was de volgende logische stap voor “Mooi Voorburg” om in te spreken tijdens de vergadering van de Commissie Algemene Zaken, die plaatsvond op 27 juni 2017.  De voorzitter van “Mooi Voorburg” heeft dit tweeledige plan in de toegemeten tijd van vijf minuten uiteengezet en daarbij een beroep op de gemeenteraad gedaan om dit project te steunen.