“Cultuurwethouder” Frank Rozenberg opgestapt.

Negatieve beeldvorming in de media en (vermeende) vorm- en procedurefouten waren volgens ex-wethouder Frank Rozenberg, de aanleiding om zijn portefeuille ter beschikking te stellen. Deze opvatting, in combinatie met (partij)politiek opportunisme, zijn “dodelijke” ingrediënten gebleken en maakten zijn positie onhoudbaar. Hij hield het na drie jaar wethouderschap voor gezien en de eer aan zichzelf. Daarmee kwam er abrupt een einde aan de carrière van een daadkrachtig en resultaatgericht bestuurder.

Een belangrijk wapenfeit van Frank Rozenberg, in relatie tot o.a. de stichting “Mooi Voorburg”, was de totstandkoming van de in 2015 verschenen nota “Cultuurvisie”. Dit beleidsdocument, waarin de toekomst van het gemeentelijk cultuurbeleid is beschreven, was de aanleiding tot de oprichting van het Erfgoedpodium, een samenwerkingsverband, van vrijwel alle historische- en cultuurhistorische organisaties in Leidschendam-Voorburg, waaronder de stichting “Mooi Voorburg”.


foto Ot Douwes

Op de drukbezochte afscheidsreceptie, die plaatsvond op woensdag 10 mei 2017, bleek de populariteit van Frank Rozenberg, die in zijn voortvarendheid soms voorbijging aan de politieke mores en spelregels van de gemeenteraad. Hij was de stuwende kracht achter de ontwikkelingen van het Huygenskwartier Voorburg. Met de leden van de Stuurgroep Huygenskwartier, waarin ook de stichting “Mooi Voorburg” is vertegenwoordigd, zijn belangrijke initiatieven in gang gezet en deels gerealiseerd.  Ongetwijfeld zal door het vertrek van Frank Rozenberg, deze activiteiten vertraging oplopen.

 Als blijk van waardering voor het werk van Frank en de goede samenwerking, heeft de stichting “Mooi Voorburg” hem een ingekleurde ets van “Huize Swaensteijn” aangeboden, gemaakt door de kunstenaar A. van Wieringen.


foto Ot Douwes

Op de afscheidsreceptie werden opmerkingen van bezoekers gehoord zoals: “Had dat niet anders gekund en was dat nu echt nodig?”.  Het is nu aan “de politiek” om hierover na te denken en spoedig een antwoord te geven op de vraag: ”Hoe nu verder en was dit het allemaal waard en in het belang van de gemeenschap?”

Inmiddels is bekend geworden dat Frank Rozenberg zal worden opgevolgd door mevrouw Bianca Bremer, die zijn portefeuille zal overnemen. Mevrouw Bremer was wethouder in de buurgemeente Voorschoten.