Open Monumentendag

Op deze warme zaterdag 9 september was het weer Open Monumentendag met dit jaar het thema “Levend Verleden”.  Mooi Voorbrug was er bij, in de bekende tent bij de Oude Kerk. Passend in het  thema van de dag leidde MV belangstellenden rond over de Oude Begraafplaats aan de Parkweg. De gemeente probeert de belangstelling voor deze gemeentelijke begraafplaats nieuw leven in te blazen, door het mogelijk te maken dat er weer graven worden gekocht.  Aan de hand van een, in samenwerking met Mooi Voorburg, door de gemeente uitgegeven flyer werd aandacht gegeven  aan de geschiedenis van de begraafplaats en werd letterlijk stil gestaan bij de laatste rustplaats en het leven van verschillende dorpsgenoten. 

MV kijkt terug op een geslaagde dag met bijzondere contacten waarbij weer nieuwe donateurs welkom konden worden geheten.