GEEN SLOOP ORANJEKWARTIER

Het bestuur van Mooi Voorburg heeft op 10 januari de gemeente verzocht geen sloopvergunning af te geven voor de afbraak van het Oranjekwartier.

De huizen in deze karakteristieke buurt met de eerste sociale woningen van Voorburg, moeten dringend worden opgeknapt en aangepast aan de eisen van deze tijd. De eigenaar van deze huizen ziet sloop en vervanging door nieuwbouw als een reële optie. Mooi Voorburg bepleit renovatie van het Oranjekwartier met behoud van de karakteristieke gevels en daken.  Met andere organisaties, zoals de bewonersvereniging en de wijkvereniging Oud Voorburg, raadt Mooi Voorburg de gemeente aan eerst advies in te winnen bij de Cuypersstichting die veel expertise heeft met jonge gebouwencomplexen als  het Oranjekwartier dat dateert van 1920 en dus net  honderd jaar oud is. Voorts biedt Mooi Voorburg haar expertise aan bij het ontwikkelen van toekomstplannen voor deze wijk. Pas als alle mogelijkheden  voor renovatie met behoud van de karakteristieke gevels en daken grondig zijn onderzocht,  kan de gemeente  beslissen over op welke wijze de hoognodige renovatie van het Oranjekwartier vorm moet krijgen.