“Mooi Voorburg” fietst langs de parken

Binnen Mooi Voorburg is geconstateerd dat er onduidelijkheid bestaat over het gebruik van de voet- en fietspaden in de verschillende parken in Voorburg.

Niet altijd is duidelijk waar er wel en waar er niet gefietst mag worden en dat geeft voor de bezoekers van het park onderling ergernis. Hoofdregel is dat je niet mag fietsen tenzij er een fietsbordje staat. Maar niet iedereen kent die hoofdregel.

Daarom heeft Mooi Voorburg de gemeente verzocht om samen met de verantwoordelijke ambtenaar ter plekke te gaan kijken om vast te stellen waar verbeteringen mogelijk zijn.

Op woensdag 27 mei hebben twee bestuursleden van Mooi Voorburg, voorzitter Frouwke de Boer en Niek Lamme, samen met gemeenteambtenaar Ton Braam, een rondje langs en, waar dat toegestaan is, door de parken gefietst. Bezocht zijn Park Vreugd en Rust, het Juliana Bernhard park, het Boerenbos en Park ”t Loo”, de gehele groenstrook.

Bij diverse entrees van de parken bleek het niet duidelijk te zijn of daar nu gefietst mocht worden of niet. Soms nodigt de inrichting van het pad uit tot fietsen, maar is dat niet de bedoeling. Als er geen bord staat leidt dat tot twijfel.

Afgesproken is dat de gemeente op basis van deze schouw een inventarisatie zal maken met een voorstel tot verbetering en dit aan Mooi Voorburg zal voorleggen.

Wordt vervolgd dus.

Foto: Ot Douwes