Afscheidsreceptie Kees Verbeek

Op 1 januari 2020 heeft Frouwke de Boer het voorzitterschap overgenomen van Kees Verbeek die sinds 2006 bestuurslid en vanaf 2010 voorzitter was. Op 24 januari 2020 heeft het bestuur tijdens een geanimeerde bijeenkomst met netwerkpartners en (oud)bestuursleden afscheid van hem genomen. In Museum Swaensteyn had het bestuur een klein symposium georganiseerd, waar Peter van der Ploeg, directeur van dit museum en tevens van Huygens’ Hofwijck, een presentatie gaf over het project Romeinen aan de Vliet en de Limes in Leidschendam-Voorburg. Daarna vertelde Joost Heuvelink over de plannen van Mooi Voorburg in 2020. In het bijzonder de verbetering van het Zocherpark Vreugd en Rust, waarover een tentoonstelling zal worden georganiseerd in Museum Swaensteyn. Er waren toespraken van de secretaris Lodewijk van Vliet en de nieuwe voorzitter Frouwke de Boer waarin de samenwerking tussen de vele lokale organisaties en de gemeente als belangrijke factor voor het realiseren van veel mooie projecten centraal werd gesteld. In  zijn slotwoord bedankte  Kees Verbeek,  een ieder voor de goede samenwerking. 

Foto’s: Ot Douwes

Stichting Mooi Voorburg Vertrek voorzitter Kees Verbeek 2020-01-24