Straatmozaïek, geschonken door “Mooi Voorburg”, feestelijk ingewijd.

Na de muzikale opening, verzorgd door drumfanfare “Forum Hadriani”, gestoken in gloednieuwe uniformen, kon het startsein gegeven worden voor de traditionele ingebruikstelling van de dorpspomp, gevolgd door de inwijding van een straatmozaïek van het wapen van Voorburg en de start van het 4e Erfgoedjaar met het thema:”Schatten van de Gouden Eeuw”. Een dag waarop de meeste Erfgoedpartners uit Leidschendam-Voorburg hun beste beentje voorzetten. Ook werden gelijktijdig het toeristisch- en watersportseizoen geopend.


Foto: Ot Douwes

De feestelijke inwijding van het straatmozaïek vond plaats op zaterdag 13 april 2019 om 12.00 uur en markeerde tevens de viering van de 60ste verjaardag van de stichting “Mooi Voorburg”, opgericht op 16 april 1959. Dit mozaïek herinnert aan de tijd dat Voorburg nog een zelfstandige gemeente was, maar onder de toenmalige dreiging van Haagse expansiedrift, fuseerde op 1 januari 2002 met Leidschendam.

Het oorspronkelijke wapen van Voorburg, de “Rode Burcht” ook wel “Het Torentje” genoemd, is nog altijd voor velen een herkenbaar symbool van de eigen Voorburgse identiteit. Een betere locatie voor het aanbrengen van dit mozaïek, anders dan in het hart van historisch Voorburg, is en was niet denkbaar.


Foto: Ot Douwes

Wethouder Astrid van Eekelen was gevraagd, om met water opgepompt door de dorpspomp (ook een geschenk van “Mooi Voorburg” uit 1994 toen de stichting 35 jaar bestond) het straatmozaïek “ten doop” te houden door het met een gieter te besproeien. Deze inwijding ging vergezeld van tromgeroffel gevolgd door goedkeurend applaus van de omstanders, die in groten getale aanwezig waren. Ook konden burgemeester Klaas Tigelaar met echtgenote en wethouder Nadine Stemerdink onder het publiek worden waargenomen en toonden zij daarmee hun betrokkenheid met de jubilerende stichting.
Foto: Ot Douwes

Het bestuur van “Mooi Voorburg” had het Voorburgse hoveniersbedrijf “Heijs Groen” opdracht gegeven om een ontwerp te maken, dat op duurzame wijze zou worden uitgevoerd en gedurende vele jaren het wegdek van “Het Huygenskwartier” zou sieren. Aldus ging eigenaar Herman Heijs met deze uitdagende, niet alledaagse opdracht aan de slag. Vervolgens verleende het bestuur van “Mooi Voorburg” goedkeuring aan het ontwerp en kon de (pre)fabricage in de werkplaats van “Heijs Groen” beginnen.

Op donderdagmorgen, 11 april werden door het hoveniersbedrijf de noodzakelijke voorbereidingen getroffen door de grond te egaliseren, aan te stampen en verder gereed te maken voor het plaatsen van twee zgn. stelconplaten van elk ruim 3.000 kg, waarop het mozaïek vooraf was ingemetseld. Om klokslag 11.00 uur arriveerde een forse vrachtauto voorzien van een “Hijsinstallatie” op de hoek van de Herenstraat / Van Schagenstraat.


Foto: Kees Verbeek

Met uiterste precisie, alsof het een militaire operatie betrof, werden de bodemplaten in positie gebracht en zorgvuldig uitgelijnd, want het geheel moest natuurlijk straks wel weer “naadloos” aansluiten op de bestaande bestrating. Toen Herman Heijs uiteindelijk tevreden was, kon een begin gemaakt worden met het terugbrengen van de eerder verwijderde bestrating. Bestuurslid van “Mooi Voorburg” Frits Koppe, die ook dit project heeft begeleid, hielp graag een handje mee. Al met al was het een mooi staaltje vakmanschap van “Heijs Groen”, dat met bewondering door de toegestroomde Voorburgers twee dagen later werd gadegeslagen.


Foto: Kees Verbeek

Met het aanbrengen van dit straatmozaïek ging een langgekoesterde wens van de stichting “Mooi Voorburg” in vervulling. Dit jubileumproject is volledig gefinancierd door “Mooi Voorburg”. De stichting is gedurende een aantal jaren spaarzaam omgegaan met donateursgelden en daardoor in staat om dit blijvende geschenk aan de inwoners van Voorburg mogelijk te maken.

De totstandkoming en het welslagen van dit project is het resultaat van een nauwe en plezierige samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeentelijke organisatie. Het stichtingsbestuur is alle ambtenaren die hierbij betrokken waren zeer erkentelijk. Dat geldt ook voor de inspanningen van hoveniersbedrijf “Heijs Groen” en het optreden van “Forum Hadriani”, dat ondanks de frisse wind veel publiek op de been bracht. Op naar het volgende jubileumproject!