De Stichting “Mooi Voorburg” organiseert thema-wandelingen in Park Vreugd en Rust.

Kaart uit 1920 toont Zocher’s ontwerp.

Drie generaties landschapsarchitecten Zocher hebben Nederland in de 19e eeuw verrijkt met tientallen parken, buitenplaatsen en tuinen. Deze parken behoren tot de top in de landschapsarchitectuur. Eén daarvan is Park Vreugd en Rust.

De wandeling toont de werking van water, gebogen lijnen, solitaire bomen en dichte bosschages. Het gebruik van open-gesloten, van licht-donker en van dichtbij-veraf, resulteerde in fraaie ruimtelijke landschappen. Het ideaal in de 19e eeuw laten wij u zien aan de hand van een onlangs in de archieven gevonden kaart uit 1920. In de 21e eeuw wil Stichting Mooi Voorburg bijdragen aan een herwaardering van het bijzondere park door het geven van wandelingen.

Wanneer en op welk tijdstip zijn de wandelingen

We ontmoeten u graag bij het clubgebouw op het tennispark Vreugd en Rust aan het Oosteinde. Daar zijn informatiepanelen over de geschiedenis van de buitenplaats te zien. Vanuit het gebouw, waar ook een aantal informatiepanelen aanwezig zijn, start de wandeling op dinsdag 9 oktober, woensdag 10 oktober en vrijdag 12 oktober om 11.00 uur en om 15.00 uur. Duur van de wandeling is ongeveer een uur en gaat over geasfalteerde paden.

De deelname is gratis. Aanmelding is niet verplicht. Wanneer u een email stuurt naar janjoostwillem@gmail.com hoort een dag vóór de wandeling of het weer het toelaat.

De kaart uit 1920 is gemaakt net nadat de gemeente den Haag de buitenplaats heeft gekocht van de laatste private bewoners.

Hieronder staat een beeld van het “groote” park in 1918. Men maakte reclame met gegeven dat dit park weer eens wat anders was als een dagje naar zee!

Het laatste beeld is van een volière zoals die tot 1920 ook nog aanwezig is geweest.
Niet lang daarna reden er ook kolenwagentjes tussen Vliet en voormalige koetshuis en was de volière verdwenen. Tijd voor een revival?

Stichting “Mooi Voorburg”
De stichting “Mooi Voorburg” is in 1959 opgericht om de toen voorgenomen sloop van Molen “De Vlieger” te voorkomen. Tot op de dag van vandaag volgt de stichting, gesteund door zo’n 500 donateurs, de ontwikkelingen in Voorburg. Om Voorburg mooier te maken, activiteiten van instellingen en particulieren te ondersteunen en zo mogelijk mede te financieren.

Voor minimaal € 15,- bent u al donateur en draagt u bij aan een mooier Voorburg.
Kijk ook eens naar onze mooie en informatieve website www.mooivoorburg.nl waar u ook informatie vindt over onze Monumenten- en Beeldenroute.