Open Monumentendag 2018.

Deze Open Monumentendag, gehouden op zaterdag 8 september 2018, begon voor een aantal bestuursleden van “Mooi Voorburg”, zoals gewoonlijk met de opbouw van de tent bij de pomp op de hoek van de Herenstraat en de Van Schagenstraat. Eenmaal ingericht, werden passanten met behulp van nieuwe wervingsfolders en ander promotiemateriaal aangesproken, om de doelstellingen van de stichting “Mooi Voorburg” en het programma voor deze dag onder de aandacht te brengen.

Bij de “Mooi Voorburg” tent hadden belangstellenden zich verzameld om deel te nemen aan een wandeling door Vreugd & Rust, die onder leiding stond van bestuurslid Joost Heuvelink. Startpunt was het tennispark ter plaatse. Tijdens deze wandeling van ongeveer een uur, werden de ontwerpprincipes van landschapsarchitect, J.D. Zocher toegelicht. Wat is daarvan sinds 1850 nu nog zichtbaar en wat leveren de beschikbare bronnen uit het begin van de 20ste eeuw nog aan informatie? Kan en moet dat wat inmiddels verdwenen is nog teruggebracht worden?

De ruim 50 deelnemers, verdeeld in meerdere groepen, zagen ook hoe het park gebruikt werd door de laatste private bewoners van het herenhuis en door de huidige eigenaar met o.m. bijeenkomsten op de gazons. Aanleiding voor deze wandeling door (de geschiedenis van) het park, was het verzoek van de gemeente aan “Mooi Voorburg” om ideeën aan te dragen om dit deel van het Oosteinde te verbeteren. Overigens was dit ook het advies van de jury van “Entente Florale Nederland”, die op 9 juni 2017 in het kader van de Nationale Groencompetitie, een bezoek bracht aan de gemeente en een derde plaats werd behaald!

“Mooi Voorburg” heeft dit gemeentelijk verzoek uitgebreid naar het gehele Park Vreugd & Rust en is van plan om de komende tijd meer wandelingen in het park te organiseren. Mocht u ook ideeën hebben om het park te verfraaien, meewillen doen in een werkgroep of gewoon meewandelen. Stuurt u dan even een e-mailbericht naar secretaris@mooivoorburg.nl.