Jarige stichting “Mooi Voorburg” schenkt straatmozaïek aan gemeente en haar inwoners

Persbericht van de Gemeente Leidschendam-Voorburg

In het kader van het 60-jarig bestaan in 2019 schenkt de stichting “Mooi Voorburg” een straatmozaïek aan de gemeente Leidschendam-Voorburg en haar inwoners. Het mozaïek is de afbeelding van het oorspronkelijke wapen van Voorburg, “de Rode Burcht” ook wel “Het Torentje” genoemd. Het wordt aangebracht in de bestrating van het Huygenskwartier op de  hoek Van Schagenstraat / Herenstraat dichtbij de waterpomp. Deze pomp is eveneens een jubileumgeschenk van “Mooi Voorburg”, dat ter gelegenheid van de viering van het 7e lustrum van de stichting in 1994, feestelijk kon worden onthuld. “Met dit soort projecten wil “Mooi Voorburg” concreet inhoud geven aan één van haar doelstellingen, de verfraaiing van het dorps- en stadsbeeld in de ruimste zin en een hoogwaardige leefomgeving”, aldus voorzitter Kees Verbeek.

“Alle bezoekers van het Huygenskwartier kunnen straks genieten van dit mozaïek”, zegt wethouder Bremer. “Wij zijn blij met dit geschenk. “Mooi Voorburg” is één van de partners in de Stuurgroep Huygenskwartier die samenwerken om het Huygenskwartier op de kaart te zetten, aantrekkelijker te maken en meer bezoekers te trekken.” De planning is dat het straatmozaïek in het voorjaar van 2019 gerealiseerd wordt.