Wim Hasekamp beëindigt zijn bestuurslidmaatschap

Wim Hasekamp heeft de wens te kennen gegeven om het bestuurslidmaatschap van “Mooi Voorburg” na ruim zeven jaar te willen beëindigen. Hij heeft zich onder meer beziggehouden met het laten vervaardigen  van de “Mooi Voorburg Monumentenbordjes” en deze voorzien van QR codes en was hij betrokken bij de voorbereidingen voor de Open Monumentendagen. Met oud-bestuurslid en  plaatselijk historicus Martin Harms,  heeft Wim samengewerkt om de jaarlijkse thema’s van de Open Monumentendagen met behulp van zelfontworpen en samengestelde display’s in beeld te brengen. Deze werden vervolgens tentoongesteld in de Mooi Voorburg tent bij de pomp in de Herenstraat en door passanten met interesse bekeken.

Een belangrijke “nevenfunctie” die Wim heeft vervuld en dat nog steeds doet, is in de hoedanigheid van webmaster, het technisch bijhouden van de “Mooi Voorburg” website. Hij zorgt ervoor dat aangeleverde artikelen, eventueel met foto, op de website worden geplaatst en voor de bezoekende lezer actuele informatie verschaft. Dat is niet onopgemerkt gebleven, want de Koninklijke Bibliotheek heeft uit vier miljoen websites er 5000 geselecteerd, waaronder die van “Mooi Voorburg”. Deze uitverkoren sites worden bewaard als “digitaal erfgoed” en komen in aanmerking voor nadere studie. Meer informatie over deze eervolle uitverkiezing is te lezen in de rubriek “Actueel 2013”  en het vervolg “In de media”.

Op 22 februari 2017 werd tijdens een bestuursvergadering officieel afscheid van Wim genomen en ontving hij uit handen van de voorzitter als blijk van waardering een ets van A. van Wieringen uit 1987, die een mooi doorkijkje geeft van de Kerkstraat. Inmiddels heeft deze ets een passende plek gevonden in Wim’s huis in Voorburg- west.

Wim is bereid gevonden om zijn “deeltijdfunctie” als webmaster te blijven vervullen. Het bestuur is hem daarvoor zeer erkentelijk en wenst hem en zijn vrouw Suzette nog veel mooie Voorburgse jaren toe!