De stichting “Mooi Voorburg” zoekt enthousiaste bestuursleden

Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” roept kandidaten op, die belangstelling hebben voor het aanvaarden van een bestuursfunctie om samen met het zittende bestuur te blijven werken aan een mooier Voorburg. Om de uiteenlopende en toegenomen activiteiten van dit vrijwilligerswerk zo evenredig mogelijk te kunnen verdelen, is uitbreiding van het bestuur gewenst. De stichting weet zich (financieel) gesteund door bijna 600 donateurs en kan daardoor volledig onafhankelijk functioneren.

Omdat gestreefd wordt naar een evenwichtige bestuurssamenstelling, gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten, want er is geen sprake van “een glazen plafond”, integendeel!

Dus dames, maar natuurlijk ook heren, schroom niet om u kandidaat te stellen voor een afwisselende functie bij de inmiddels 58-jarige stichting. Affiniteit met cultuurhistorie en monumenten, gecombineerd met een dosis gemeenschapszin, zijn eigenschappen die bij een bestuurslidmaatschap behulpzaam zijn en tot aanbeveling strekken.

U kunt zicht aanmelden bij de voorzitter, Kees Verbeek, tel.: 070-387.05.78 of per e-mail naar: voorzitter@mooivoorburg.nl.  Ook voor het inwinnen meer informatie over een eventuele functie, bent u van harte uitgenodigd om te reageren. Wij kijken met belangstelling uit naar uw reacties, die vertrouwelijk zullen worden behandeld.