Ingebruikstelling Dorpspomp

Zaterdag 15 april is met de officiële  in gebruikstelling  van de dorpspomp in de Herenstraat het 65 ste  Mooi Voorburg jaar ingeluid. Het voltallige College van Burgemeester en Wethouders was dit jaar aanwezig, net als  mw De Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. . Met een korte feestelijke ceremonie, die een duurzame kringloop van water symboliseerde, stelde burgemeester Vroom, geholpen door Frits Koppe, vice- voorzitter van MV, de pomp in werking. De wethouders fungeerden als waterdragers, waarbij wethouder Belt het juk van de Duurzaamheid op zijn schouders nam. Drumband Forum Hadriani gaf weer een extra feestelijk tintje aan deze opening.

Mooi Voorburg heeft op dit moment al diverse activiteiten op de agenda staan. Binnenkort zijn er twee wandelingen door park Vreugd en Rust. Verder wordt dit jaar extra aandacht geschonken aan het openbaar groen.

Hieronder een impressie van de feestelijke opening.

Burgemeester Martijn Vroom opende de dorpspomp, geflankeerd door de wethouders Belt en Bremer (rechts), en de wethouders Van Veller, Van Eekelen en Keus (links). De gebroeders Huygens staan helemaal links en vrijwilligers Frouwke de Boer en Frits Koppe staan in hun midden

Foto: Michel Groen, Jolanda Robinson