Openbaarvervoer-verbinding naar  Station Voorburg

De discussie over de openbaar vervoer verbinding van de Binckhorst naar Station Voorburg heeft het bestuur van “Mooi Voorburg” op de gedachte gebracht om de Tuin van Hofwijck uit 1868, toen de Staat deze vorderde ten behoeve van de aanleg van de Staatsspoorlijn, weer in oude staat terug te brengen.

Dat kan door nu al na te denken over de aanleg van de Huygens Tunnel: een nieuwe passage voor de autoweg A12 (Utrechtse Baan), het NS-spoor en eventueel de nieuwe OV-verbinding richting Zoetermeer. Daarbij is een vergelijking te maken met de spoortunnels in Rijswijk en Delft, maar ook met de Sijtwende-tunnels (Landscheidingsweg). De dan beschikbaar komende gronden, aan begin en einde van de Huygens Tunnel, kunnen met nieuwe functies als wonen en bedrijven worden ingevuld.

Uitgangspunt is dat de Tuin van Hofwijck uit de 17e eeuw wordt hersteld naar de oorspronkelijke afmetingen tot aan de Prinses Mariannelaan en dat natuurlijk Opa’s Veldje behouden blijft.  Op maaiveld kan de inrichting worden afgestemd op het Huygens Kwartier, liggend in de zone van onder meer Sonnenburgh, Middenburg en Vreugd en Rust. Daarmee wordt het kenmerkende van het beschermde Stads- en dorpsgezicht van Voorburg ook hersteld.

Bij de inpassing van de nieuwe OV-verbinding zou met deze lange termijn visie nu al rekening moeten worden gehouden om het uiteindelijke doel van de ondertunneling van spoor en weg niet onmogelijk te maken. De middelen van het Groeifonds en de opbrengsten van de nieuwe functies maken  de uitvoering financieel mogelijk. 

In een brief aan het College van B&W vraagt de stichting “Mooi Voorburg” deze gedachte te omarmen en de eerste stappen tot realisatie te zetten in overleg met alle partners.