Tentoonstelling Vreugd en Rust

Eindelijk kon op 19 juni in museum Swaensteyn de eerder aangekondigde tentoonstelling ‘Vreugd en Rust, De buitenplaats, de bewoners en het Zocherpark’ worden geopend. Tegelijk werd het boek van de Historische Vereniging Voorburg Vreugd en Rust, een gastvrije buitenplaats met een Zocherpark, gepresenteerd. De tentoonstelling en het boek vertellen het verhaal van de bewoners van de buitenplaats, de familie Groen van Prinsterer en hun verwanten, en het park rondom het huis. Dit park is in de negentiende eeuw in verschillende fases in opdracht van de familie aangelegd. Voor een belangrijk deel door de fameuze landschapsarchitect Johan David Zocher jr. 

In zijn openingswoord merkte de Commissaris van de Koning Jaap Smit onder meer op dat de tentoonstelling ook laat zien hoe de gemeente Leidschendam – Voorburg en de stichting ‘Mooi Voorburg’ het plan hebben opgevat het omliggende Zocherpark weer in oude glorie te herstellen. Voorts, dat het mooi is te zien hoe deze parel in het snoer van landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland zo mooi in oude eer en glorie zal worden hersteld. Aan het slot van zijn voordracht verklaarde hij de tentoonstelling voor geopend. Vervolgens ontving hij het boek van de Historische Vereniging Voorburg over de buitenplaats Vreugd en Rust uit handen van Renier van Gelooven, voorzitter van de HVV. Ook aan wethouder van Eekelen werd een exemplaar van het boek aangeboden. 

De wethouder dankte op haar beurt de Commissaris van de Koning voor de steun voor dit project van de zijde van de provincie, met name de Erfgoedlijn Hollands Buiten. Ook stond zij stil bij de vele vrijwilligersuren die in dit project gestoken zijn en benadrukte de goede samenwerking in dit burgerinitiatief van de stichting ‘Mooi Voorburg’.

Op het prachtige terras van Hotel- restaurant Central Park werd de openingsbijeenkomst onder het genot van een drankje met een groter gezelschap van direct betrokkenen voortgezet. Wethouder Nadine Stemerdink mocht hier ook een exemplaar van boek in ontvangst nemen uit handen van de voorzitter van ‘Mooi Voorburg’, Frouwke de Boer.

Naast de tentoonstelling in het museum zijn er ook drie buitenlocaties waar op panelen de geschiedenis van de buitenplaats zichtbaar wordt gemaakt. Eén daarvan is oorspronkelijke landhuis Vreugd en Rust, nu Hotel Restaurant Central Park. De twee overige locaties zijn de voormalige orangerie, nu Restaurant de Koepel, en het gebouw van tennispark Vreugd en Rust. Dit laatste gebouw is de voormalige kas, waarvan nog enkele sporen zichtbaar zijn. 

De tentoonstelling in het museum is tot 30 augustus te bezoeken. Kaarten moeten van te voren worden gereserveerd, zie hiervoor www.museumswaensteyn.nl

De buitenlocaties zijn gratis voor publiek toegankelijk.

Hotel-restaurant Central Park van donderdag t/m zondag van 10:00 tot 17:00 

Tennispark Vreugd en Rust dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 14:00 uur.

Voor een bezoek aan andere landgoederen van Hollands Buiten zie www.hollandsbuiten.nl.

Foto’s: Charles Groeneveld

Mooi Voorburg Vreugd en Rust bij Central Park Voorburg