Informatiebord Oude Veenwech

Jubilerend “MOOI VOORBURG” schenkt Informatiebord Loozone.

Stichting “Mooi Voorburg” bestaat dit jaar 60 jaar. Om dat te vieren heeft de stichting verschillende activiteiten op haar jubileumprogramma staan.

Op 30 maart 2019 is een informatiebord Oude Veenwech aangeboden voor Park ’t Loo. Deze oude weg liep tussen Kasteel de Binckhorst en Ridderhofstede De Loo, tegenwoordig dwars door Park ’t Loo, evenwijdig aan de Mgr Van Steelaan. Mooi Voorburg heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg dit oude tracé weer op de kaart gezet en het tracé zichtbaar gemaakt met een informatiepaneel en een bollenlint.

Over de Oude Veenwech, die al op een kaart van 1630 staat, ging stadhouder Prins Willem IV waarschijnlijk naar zijn buitenplaats De Loo die hij in 1748 had gekocht en waarop hij de jaren daarna een diergaarde aanlegde. Naast exotische vogels, Indische antilopen, kleine roofdieren en allerlei soorten apen waren er in 1784 ook 2 Indische olifanten even te gast, Hans en Parkie. Deze zijn nu als waterobjecten te bewonderen in het Waterspoorpark nabij de spoorlijn. Enkele andere dieren zijn vlakbij het informatiepaneel te zien als houten sculpturen in een ontdekkingsbosje met o.a. een Surinaamse ratelslang.


Van links naar rechts Kees Verbeek Voorzitter “Mooi Voorburg”, Lodewijk van Vliet secretaris “Mooi Vorburg”, Wethouder Nadine Stemerdink, Toine van Wieringen Gemeentelijk Landschapsarchitect.

Wethouder Nadine Stemerdink heeft het informatiebord in aanwezigheid van omwonenden, donateurs, pers en bestuursleden van Mooi Voorburg onthuld. Zij feliciteerde Mooi Voorburg met haar 60-jarig bestaan en prees de samenwerking met de gemeente bij het realiseren van allerlei projecten.

Het informatiebord maakt deel uit van meerdere borden in Park ’t Loo en laat onder meer een kaart van het Ambacht van Voorburch zien met informatie over de verdwenen weg uit de riddertijd.

Foto’s: Ot Douwes