Webshop

Artikelen verkrijgbaar via een e-mail aan:

info@mooivoorburg.nl

Monumentenroute € 1,- voor donateurs gratis

Monument route (english) € 1,- for donators free

Beeldenroute (wandelroute) € 1,- voor donateurs  € 1,- 

Beeldenroute (fietsroute) € 2,- voor donateurs € 1,- 

Deurenposter € 45,- Voor donateurs € 20,- 

Boek Vreugd en Rust,                   € 25,- voor donateurs € 20,- 

 een gastvrije buitenplaats met een park van Zocher  

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer : NL52INGB 0000 00 5777 t.n.v. penningmeester stichting Mooi Voorburg wordt het bestelde artikel bij je bezorgd. 

 Verzendkosten boek buiten Voorburg: € 5,-

PM verzendkosten fietsroute en overige artikelen