Over Mooi Voorburg

Al meer dan 60 jaar is Mooi Voorburg actief. Dat begon met het redden van Molen de Vlieger van de sloop. Sindsdien zet Mooi Voorburg zich in voor het verbeteren van de leefomgeving van Voorburg. Daarbij vindt Mooi Voorburg het belangrijk dat de inwoners van ons dorp kunnen genieten van het moois dat Voorburg biedt. En dat ze hierover goed geïnformeerd zijn. 

 

Hoogtepunten in onze geschiedenis zijn het plaatsen van het monumentale hek bij park Vreugd en Rust en het aanbieden van de dorpspomp bij de Oude Kerk. Verspreid over vooral het Huygenskwartier zijn informatiebordjes aangebracht aan de vele monumenten die Voorburg rijk is. Mooi Voorburg is ook initiator van grote projecten. Bijvoorbeeld van het plan om het park van de buitenplaats Vreugd en Rust weer in oude luister te herstellen.

Oprichters van Stichting Mooi Voorburg in 1958

Mooi Voorburg  is een onafhankelijke stichting. Om haar doel te realiseren zoekt Mooi Voorburg samenwerking. Zo is Mooi Voorburg vaste deelnemer van het Erfgoedpodium en lid van de Stuurgroep Huygenskwartier Voorburg.  Waar nodig trekt Mooi Voorburg ook samen op met de gemeente. Met wijkverenigingen onderhoudt Mooi Voorburg goede contacten.

Burgers die ongerust zijn over bepaalde ontwikkelingen in hun buurt kunnen met hun zorgen bij Mooi Voorburg terecht. Samen met hen zoekt  Mooi Voorburg naar oplossingen.

Via persberichten in lokale media laat Mooi Voorburg weten welke activiteiten verwacht worden of zijn gerealiseerd. Onze donateurs worden ook nog apart geïnformeerd. Belangstellenden zijn meestal welkom.


Persoonlijke contacten met inwoners van Voorburg vindt Mooi Voorburg belangrijk. Daarom bemensen wij in het voorjaar en najaar een informatiestand. Bij de pomp in het Huygenskwartier tijdens de opening van het toeristisch seizoen. En bij het cultureel zomerfestival in het winkelcentrum Julianabaan en bij de Open Monumentendag.

De stichting heeft een bestuur dat gevormd wordt door vrijwilligers met een hart voor Voorburg. 

Mooi Voorburg ontvangt geen subsidie en is daarom grotendeels aangewezen op steun van donateurs. Het bestuur vindt het belangrijk haar donateurs bij haar activiteiten te betrekken. En hen regelmatig te  informeren over de activiteiten van de stichting ‘Mooi Voorburg’.