Actueel

HEIMWEE NAAR HOFWIJCK VAN VADER EN ZOON HUYGENS VOORBIJ!

Negentien jaar lang stond het beeld van Constantijn Huygens en zijn zoon Christiaan nogal eenzaam in  het Park Vreugd & Rust op zijn sokkel. Behalve parkbezoekers en enkele omwonenden, wisten veel inwoners niet af van hun solitair bestaan op een grasveld, dat bij overvloedige regenval verandert in een moeras. Dit karakteristieke beeld, vervaardigd in 1996 door beeldhouwer en schilder Hans Bayens, (1924-2003) verdiende een betere plek dan de onopvallende plaats waar het ooit was neergezet. Het beeld was een schenking van de stichting Nationaal Huygens Monument aan de toenmalige gemeente Voorburg, ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Christiaan Huygens in 1995.Een groot aantal Voorburgers en ook de stichting “Mooi Voorburg” waren niet content met de plaats in het park.  Er  kon destijds met de betrokken partijen over de meest voor de hand liggende plek, “ergens in de buurt van Hofwijck”, geen overeenstemming worden bereikt. Toen er in 2012 plannen werden ontwikkeld,  om het Stationsplein te herinrichten, was dit voor “Mooi Voorburg” aanleiding om het onderwerp van een mogelijke verhuizing naar dit (nog altijd te lege) plein, opnieuw onder de aandacht te brengen. Aanvankelijk was het idee van “Mooi Voorburg” het beeld op het Stationsplein te plaatsen ter hoogte van de Huygenstraverse. Het toenmalige College van B & W “was daar nog niet aan toe”, maar naar mate echter de tijd verstreek, bleken de geesten zodanig gerijpt, dat een verhuizing serieus werd overwogen. Ook de huidige directie van Hofwijck was een groot voorstander van verplaatsing. De stichting “Mooi Voorburg” liet tijdens diverse overlegsituaties met onze bestuurders,  geen gelegenheid voorbijgaan om voor verhuizing te pleiten. Uiteindelijk bleek dat niet tegen dovemans oren gezegd, want wethouder Frank Rozenberg ging zich er sterk voor maken.Op maandag 2 november jl. om 15.30 uur werd omzichtig door gespecialiseerd personeel van “de Kunstwacht”, het beeld op een kleinere sokkel met behulp van een vorkheftruck zorgvuldig het park uitgereden en op een klaarstaande vrachtwagen getild. Het passeerde daarbij het zgn. “Groot Toegangshek”  bij de ingang van Park Vreugd & Rust aan de Parkweg, dat op initiatief van “Mooi Voorburg” in 1973 na een grondige restauratie  werd geplaatst. Dit hek stond ruim honderd jaar geleden aan het begin van de oprijlaan van de buitenplaats “Hoekenburg” en is destijds dankzij “Mooi Voorburg” in ere hersteld en ter gelegenheid van het vijftienjarige bestaan van de stichting aan de gemeente in eigendom overgedragen.In aanwezigheid van een aantal belangstellenden, w.o. mevrouw Annelies Bayens, weduwe van de kunstenaar, één van de twee directeuren van Hofwijck, enkele "cultuurambtenaren", bestuursleden van "Mooi Voorburg" en natuurlijk wethouder Frank Rozenberg, werd een moment stilgestaan op de "oude locatie". De wethouder hield er een korte toespraak, waarna het beeld het Park Vreugd & Rust verliet om te worden vervoerd naar de nieuwe bestemming, het voorterrein van de vernieuwde Hofpoort die toegang geeft tot Hofwijck. Felicitaties met het behalen van dit resultaat werden uitgewisseld en vergezeld van: "Het is toch gelukt!"


vlnr: Peter van der Ploeg (directie Huygensmuseum Hofwijck), Kees Verbeek (Mooi Voorburg), Annelies Bayens en wethouder Frank Rozenberg.

Op donderdag 26 november a.s. zal voormalig astronaut en ambassadeur van Hofwijck,  André Kuipers “Het Nieuwe Hofwijck”, dat voortaan “Huygens' Hofwijck” zal heten,  feestelijk openen en vader en zoon Huygens na bijna twintig jaar “verbannen” te zijn geweest en onzichtbaar voor veel inwoners, welkom thuis kunnen heten op hun geliefde Hofwijck. Met de verplaatsing van dit beeld naar de enige juiste plek, is een langgekoesterde wens van “Mooi Voorburg” en van een groot aantal Voorburgers, in vervulling gegaan. Dank aan allen die hieraan hun medewerking hebben verleend!

 

<< Vorige pagina