Actueel

BEKNOPTE  IMPRESSIE VAN DE DONATEURAVOND OP 7 OKTOBER J.L.

Onder de welluidende klanken van het Trio Accorvice kwamen de donateurs vanaf 19.30 uur de foyer van het theater de Tobbe binnen om de jaarlijkse donateuravond van de stichting Mooi Voorburg bij te wonen.
Er stond hen een gevarieerd  programma te wachten, dat geopend werd door de voorzitter met een welkomstwoord,  in het bijzonder gericht aan onze ere-voorzitter burgmeester drs. H. v.d. Sluijs, die deze avond, ondanks zijn overladen agenda, niet wilde missen.
Op uitnodiging van het bestuur, gaf de heer René Vlaanderen, bestuurslid van de Vereniging Vrienden van ’s-Gravenhage, een lezing over mooie en lelijke stadsarchitectuur. Met behulp van dia’s toonde hij de aanwezigen geslaagde en minder geslaagde voorbeelden van stadsbeelden en stadsontwikkeling. Hij hield een bewogen pleidooi om vooral een balans te zoeken en te vinden tussen behoud en vernieuwing.
De stichting Mooi Voorburg voelt zich zeer verwant met deze vereniging en herkent zich in de doelstellingen als het gaat om het behoud en bevorderen van het Beschermd Dorpsgezicht Voorburg.
Daarna volgde een filmverslag van de sloop van de oude sluis bij Leidschendam en de restauratie van de beide bruggen, die inmiddels geautomatiseerd kunnen worden bediend. Het is een prachtige film die zeer door de donateurs werd gewaardeerd.
Na de pauze werd op ludieke wijze afscheid genomen van een aantal prominente bestuursleden, die door de gastvrouw en medebestuurslid Nicoline v.d. Minne, werden uitgenodigd om op het podium plaats te nemen.
Door middel van een vraaggesprek, in de stijl van “De wereld draait door” werd hen gevraagd naar hun beweegredenen, om 27 jaar geleden lid te worden van het bestuur.
De motivatie om dit vrijwilligerswerk te doen, was ingegeven door de wens om Voorburg mooi te maken en vooral mooi te houden, omdat Voorburg met zijn rijke cultuurhistorische achtergrond dat meer dan waard is.
De bestuursleden, die afgetraden zijn: Ekke Rietema (oud-voorzitter), Alfred van Bunge (oud-secretaris) en Caroline Brummer-Willers (tuinenkeuringen) Al eerder dit jaar was er in de beslotenheid van de bestuursvergadering, afscheid van hen genomen, maar, gelet op hun bijzondere staat van dienst, werd het passend gevonden om dit ten over staan van de trouwe donateurs nog eens officieel te doen.
Op voordracht van het bestuur werd Ekke Rietema, die gedurende 17 jaar het voorzitterschap heeft bekleed, met instemming van de donateurs, benoemd tot
”Bestuurslid van verdienste” en daartoe werd hem een bijpassende oorkonde overhandigd door de in april aangetreden voorzitter, Kees Verbeek.
Uit handen van de gastvrouw Nicoline v.d. Minne ontving Caroline Brummer-Willers een “gouden hyacint” als blijk van waardering voor het gedurende vijf jaar organiseren van de tuinenkeuringen. De voorzitter liet dat vergezeld gaan van een boek over Prinses Marianne en natuurlijk lovende woorden en bloemen voor allen. Het jarenlange samenspel tussen Ekke Rietema en Alfred van Bunge werd op ludieke wijze gesymboliseerd door hen ieder een “gouden” badmintonrackets en 27 “gouden” shuttles te overhandigen.
Daarna werden de nieuwe bestuursleden aan de donateurs voorgesteld t.w. Ryan Mieras (penningmeester), Frans Smits (evenementen), Wim Hasekamp (evenementen en onderhoud van de website), Lodewijk van Vliet (secretaris m.i.v. 2011).
Na een dankwoord van de voorzitter aan de organisatoren van deze avond en de vrijwilligers van de Tobbe, was er gelegenheid tot napraten in de foyer met het glas in de hand en opnieuw muzikaal omlijst door het Trio Accorvice, met aan de cello bestuurslid Niek Lamme (commissaris openbaar gebied).

terug naar actueel