Actueel

Vervolg op het ontwerpvoorstel OV Knooppunt bij het station van Voorburg


In onze nieuwsbrief van januari 2010 hebben wij u geïnformeerd over de plannen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, om het stationsplein een facelift te geven en tevens het openbaar vervoer meer bewegingsvrijheid te verschaffen, door het te scheiden van het autoverkeer. Alle veranderingen , die het stationsplein aantrekkelijker kunnen maken, worden toegejuicht maar het kan altijd beter. Dat is ook het uitgangspunt van Mooi Voorburg, bij de beoordeling van het voorliggende ontwerpvoorstel.

Op 21 juni j.l. vond in de Oude Kerk een informatieavond plaats, waar deze plannen voor een groot aantal belangstellenden werden toegelicht. Tijdens deze bijeenkomst heeft ook Mooi Voorburg de gelegenheid te baat genomen om positiefkritische  kanttekeningen te plaatsen, zoals die zijn samengevat in een schriftelijke reactie van 23 december 2009. Deze reactie kunt u nalezen op onze website onder de rubriek “actueel”.

Omdat de Mooi Voorburg opmerkingen nogal veelomvattend zijn, was het bestuur van mening, dat er een gesprek zou moeten komen met wethouder P.M.M. van Ostaijen van o.a. verkeer en vervoer.
Dit gesprek, dat tevens was bedoeld als een kennismaking, heeft op 19 augustus j.l. plaats gevonden. De wethouder stelde zich open op, om het standpunt van Mooi Voorburg aan te horen, hoewel inhoudelijk er (nog) geen concrete toezeggingen konden worden gedaan.

Na over en weer een aantal meningen te hebben uitgewisseld, waren beide partijen het erover eens, dat op korte termijn (binnen twee weken) een vervolggesprek zou moeten worden georganiseerd, waaraan o.a. de verantwoordelijke projectleider en wellicht ook andere deskundigen deel zullen nemen.

Wij zullen u blijven informeren over het vervolg rond te ontwikkelingen van het stationsplein.

Voorgaande publikatie: Reactie OV-knooppunt Voorburg.

terug naar actueel