Actueel

Provinciale steun voor het behoud van een groene Vlietzone


Naar het zich laat aanzien, gloort er hoop voor het behoud van een ”zo’n groen mogelijke Vlietzone”. Provinciale Staten hebben op 2 juli j.l. zich onomwonden uitgesproken over hun ambitie, om de Vlietzone te ontzien voor grootschalige bouwplannen van Den Haag.

De stichting Mooi Voorburg, heeft naast het indienen van een zienswijze bij de Provinciale Staten, ook van zich laten horen tijdens de hoorzitting over de Provinciale Structuur Visie (PSV) op 17 mei j.l. De tekst van deze inspraakreactie kunt u op onze website terugvinden. Een belangrijke doelstelling van de stichting Mooi Voorburg is het behoud van het Beschermd Dorpsgezicht, maar ook de overzijde van dit dorpsgezicht gaat ons ter harte. Daarom heeft de stichting Mooi Voorburg zich een paar jaar geleden aangesloten bij een platform, bestaande uit veertig maatschappelijke regionale organisaties.

De vereniging “Houdt Vlietrand Groen” organiseert bijeenkomsten van dit platform, waarbij vervolgstappen en strategieën worden ontwikkeld, om zoveel mogelijk van de (bedreigde) Vlietzone te redden uit de grijpgrage handen van onze grote buurman, de gemeente Den Haag. Ook de uitloop van de tunnelmond van de Rotterdamse-baan (voorheen Trekvliettracé) was en is een aandachtspunt, want volgens de oorspronkelijk plannen zou deze eindigen dicht bij de woonwijk Park Leeuwenbergh. Ook hierover is met Provinciale Staten veelvuldig overleg gepleegd en zijn P.S. bereid gebleken, om de tunnelmond op te schuiven, richting knooppunt Ypenburg. Tevens lijkt de uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven van de Binckhorst naar de Vlietzone van de baan.

Kijkt u voor meer informatie en achtergronden over dit belangrijke onderwerp op de website www.vlietrandgroen.nl

Als stichting Mooi Voorburg zullen wij u via nieuwsbrieven en onze website www.mooivoorburg.nl op de hoogte houden van de ontwikkelingen in en rond de Vlietzone.

Kees Verbeek
Voorzitter


Voorgaande publikatie: Inspaakreactie op de provinciale structuurvisie

terug naar actueel