Actueel

Reactie OV-knooppunt Voorburg

Voorburg, 23 december 2009.

Geacht College,
De stichting ‘Mooi Voorburg’ krijgt de gelegenheid om te reageren op de voorlopige plannen voor het OV-knooppunt Voorburg vrijgegeven voor consultatie. Het doel van de veranderingen is een grotere bereikbaarheid en een beter aanzien van het gebied, zo stelt de begeleidende brief. De stichting ‘Mooi Voorburg’ spreekt haar waardering uit voor de aanpak van de verbetering van het gebied dat thans een onaangename en rommelige indruk geeft. Ze maakt daarnaast in haar reactie de volgende opmerkingen en suggesties die mogen bijdragen tot een voor het OV knooppunt Voorburg verbeterde oplossing.

A. De loper
1. De loper die vanuit de Binckhorst via het knooppunt naar de Herenstraat en v.v. loopt verbetert het aanzicht. Echter wat gebeurt er als een reiziger de trein uitstapt en naar de Herenstraat zoekt. Bestrating alleen lijkt ons niet voldoend. Plezierige reclame en winkeluitingen zoals onder het viaduct in het verlengde van de Herenstraat worden voorgesteld, zouden kunnen worden overwogen.
2. De kruising van de loper met de Prinses Mariannelaan vraagt om nadere aandacht i.v.m. de verkeersveiligheid van de automobilisten en de voetgangers.
3. De kruising van de loper met de Maanweg zal in detail moeten worden bekeken om opstoppingen van het verkeer zoveel mogelijk te vermijden en de veiligheid van de voetgangers te waarborgen.
4. De kruising van de loper met de Huygensstraat/Zwartelaan blijft een punt van verder uitwerking nu wordt voorgesteld alle verkeer uit de Huygensstraat via de Blauwe Zone het dorp zal moeten binnengaan en verlaten.

B. De bereikbaarheid per auto en het parkeren In de visie de stichting ‘Mooi Voorburg’ in 2002 uitbracht stelt zij dat wil de Herenstraat economisch gezond blijven fungeren de bezoeker/potentiële koper niet aan Voorburg moet voorbijrijden. Als visie-uitgangspunt wordt gesteld dat niet alleen de aantrekkelijkheid van het winkelaanbod en de sfeer van de Herenstraat e.o., maar de gemakkelijke bereikbaarheid en het altijd kunnen parkeren de voorwaarde vormt om naar Voorburg te gaan.

De Ln.v. Nieuw Oosteinde die overgaat in de Parkweg is de hoofdtoegangsweg tot het Oude Centrum van Voorburg. Juist op het toch al drukke autokruispunt van LvNO , Parkweg en Mariannelaan wordt de in- en uitgang van de P&R parkeerplaats, de Blauwe Zone en het verkeer uit de Huygensstraat/Schoolstraat/Zwartepad-laan geplaatst.

Stichting ‘Mooi Voorburg’ is van mening dat:
1. de doorgaande weg over LvNO/ Parkweg wordt gefrustreerd door: - lange wachttijden vanwege het in- en uitrijden van de parkeerders en het verkeer van en naar de Hugensstraat/ Schoolstraat/ Zwartepad-laan. - de frequent passeren van de verschillende buslijndiensten. - deze opmerkingen gelden tevens voor het verkeer dat via de Mariannelaan het dorp probeert te bereiken. Conclusie: de automobilist zal proberen deze route te vermijden en dus Voorburg niet of in verminderde mate aandoen.
2. de ontsluiting van de Hugensstraat/ Schoolstraat/ Zwartepad-laan via de Blauwe zone, die vaker dan de P&R door bezoekers zal worden gebruikt en dus meer verkeer zal opleveren, zal als onvoldoende door de bewoners van dit deel van het Oude Centrum worden ervaren. Conclusie: de bewoners en b.v. het bedrijf van Bakkerij Klink met zijn frequente bezorgdienst zal zich niet in deze vertragende oplossing kunnen vinden.
3. Het kruispunt LvNO met de Parkeerzones en de prinses Mariannelaan met Parkweg met al het kruisende en van richting veranderende verkeer vraagt om onaanvaardbare vertragingen, zeker als er maar even iets gebeurt. Elke andere oplossing waar de inrit en de gecombineerde uitrit van P&R en blauwe zone gescheiden kunnen worden is volgens ons een verbetering. (Te denken valt het verlaten langs Mopvenpick te laten gaan).

C. De bereikbaarheid per fiets/brommer/scootmobiel en het stallen:
1. Er wordt in de plannen wel aandacht besteed aan de stalling van fietsen, maar aan fietspaden b.v. in de Herenstraat wordt geen aandacht geschonken als het om locatie en aanduiding gaat.
2. Er wordt geen aandacht gegeven waar de fietser/brommergebruiker die per trein komt en gaat makkelijk zijn fiets/brommer kwijt kan of kan ophalen (bedoeld wordt een soort stalling vgl P&R voor auto’s).

D. De bereikbaarheid van het treinstation en busstation:
1. De relatie tussen busstation en treinstation is dat ze onder elkaar liggen. Men zou verwachten als doorgaande reiziger, dat het treinperron op het busperron een aansluiting zou hebben. Dit is niet het geval. Er moet eerst over kruisende wegen worden gelopen.
2. Het is niet duidelijk in de plannen waarom er tweemaal vier busbaaien nodig zijn om de bussen te parkeren.
3. Uit de plannen komt niet naar voren dat de combinatie bus- en tramstation zouden kunnen worden gecombineerd. Het is goed om bus en trein direct aan elkaar te verbinden, maar niet noodzakelijk, zeker niet als het tramstation ernaast ligt.
4. Bij het combineren van bus en tramstation komt een ruimte vrij die de in/uitrit van P&R en Blauwe zone meer lucht zal geven.

Suggestie Het valt te onderzoeken of het gehele busstation zou kunnen worden verplaatst naar het wat vergrote tracé van de tram. Het huidige locatie van het geplande busstation komt gedeeltelijk vrij een vloeiende in en uitrit van R&R en Blauwe zone te verbeteren.

In de verwachting een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van het OV knooppunt Voorburg. Graag vernemen wij uw reactie op onze opmerkingen en suggesties.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de stichting ‘Mooi Voorburg’,

N.Lamme
Voorzitter van de Commissie openbare ruimte

Recente publikatie: Vervolg op het ontwerpvoorstel OV Knooppunt bij het station van Voorburg

terug naar actueel 2009